BURSLAR ve İNDİRİMLER
BURS KESİLMESİ HAKKINDA
  • Öğrenimleri devam ederken disiplin soruşturması sonucu disiplin cezası alan öğrencilerin, YGS/LYS sınavı ile hak edilen bursları hariç, üniversitemiz tarafından verilmiş olan (tercih bursu, akademik başarı bursu gibi) her türlü bursu bir daha verilmemek üzere kesilir.
  • Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ya da AGNO not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az %50 sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde “ÖSYS Derece Bursu” kesilir. Bir sonraki dönem devam ve/veya başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.
  • Öğrencinin öğrenim süresi uzaması halinde (ön lisans için 4 yıl, lisans için 7 yıl), azami süreler boyunca burslar devam eder.
FSMVÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2017