BURSLAR ve İNDİRİMLER
Akademik Başarı Bursu

Akademik Başarı Bursu, öğrenim süresi boyunca her akademik yılın sonunda yapılacak değerlendirmeye göre, kayıtlı olduğu programda üstün başarı gösteren (İngilizce ve Arapça Hazırlık Programları hariç) lisans ve ön lisans öğrencilerine o yılı izleyen eğitim öğretim yılından geçerli olmak üzere; tam veya kısmi ücretli öğrenciler ile tam burslu öğrenciler için Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda 8 ay süresince verilecek bursları kapsar. 

Akademik başarı bursları bölüm ve programlarda bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna (YNO) bakılarak, sınıf bazında hesaplanır.  Akademik başarı bursu alacak öğrencilerde, her yıl en az 50 AKTS alarak başarılı olma ve en az 3.00 (YNO) ağırlıklı not ortalamasına sahip olma şartı aranır.

Akademik Başarı Bursu, sınıf bazında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir. 

Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.

 

FSMVÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2017