FSMVÜ'de EĞİTİM
ÇİFT ANADAL

Anadal programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı kurum içinde  kayıtlı oldukları bölüm (birinci anadal) dışında, başka bir bölümde de eş zamanlı olarak ders alıp ikinci bir lisans diplomasına sahip olmak üzere sürdürdükleri öğretim programıdır.

ÇAP Yapabilmek İçin Ne Yapmalı?

Öğrenci;

       • Anadal programındaki tüm derslerden başarılı olmalıdır.

       • 4,00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalaması (GNO)’na sahip olmalıdır.

       • Anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında, ilk %20′lik dilim içinde yer almalıdır.

  • Başvurulan programın varsa özel koşullarını (Yabancı Dil Yeterliliği, Başarı Sıralaması Koşulu gibi.) sağlaması gerekmektedir.

Başvuru: Çift Anadal Programına, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında başvurulabilir.  

FSMVÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2017