NEDEN FSMVÜ ?
Güzel Sanatlar Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi Sitesine Gitmek için TIKLAYINIZ

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI BÖLÜMÜ HAKKINDA

Adaylar Neden Bu Bölümü Seçmeli?

 • Ulusal ve uluslararası sempozyum, sergi, kongre, panel gibi aktivitelerin sürekliliği.
 • Üniversitemiz aracılığı ile öğrencilerimize yurt dışında staj ve eğitim alma imkanı sağlamak.
 • Öğrencilerimizi Leonardo, Erasmus, Farabi gibi burslardan yararlanmasını sağlamak.
 • Yılsonu sergileri ile öğrenci eserlerini tüm üniversite personeli ve sanatseverlerle buluşturmak.
 • Hibe programlarından yararlanmak.
 • Dünyanın en zengin kültür mirasına sahip olan ülkemizde Kültür ve Tarih mirasımızın kalıcılığını ve sürekliliğini tehdit eden faktörler karşısında bilimsel / sanatsal çözümler üretmek
 • Geleneksel Türk Sanatları alanında tarihi yapılarla, müze ve kütüphanelerimizde korunan ve sergilenen sanatsal mirasın bilimsel metotlarla incelenmesi, anlaşılabilmesi ve bu alandaki birikimlerin kaybolmamasına destek sağlayacak akademik çalışmaların teşvik edilmesi, restorasyon ve konservasyona ihtiyaç duyulan hallerde ön bilgiye sahip elemanların yetiştirilmesi,
 • Üniversite ve Yüksekokullarda araştırmalar planlayacak ve yapacak, evrensel değerler ışığında çağdaş, katılımcı bilgi üreten, ürettiğini teknolojisi ile birlikte kullanabilen, yarattığı ya da koruduğu değerlerle ülkemizin sanat mirasına katkı sağlayacak ve ülkemizi dünyada temsil edebilecek uzmanların yetiştirilmesi,
 • Güçlü, deneyimli, akademik kadro.
 • Diğer üniversitelere göre ücret avantajımız.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

 • Sanatçı olarak,
 • Restorasyon alanında,
 • Tekstil firmalarında desinatör olarak,
 • Seramik firmalarında tasarımcı olarak,
 • Reklam ajanslarında tasarımcı olarak,
 • Kitap tasarımı ve ciltçilik alanlarında tasarımcılar olarak geniş bir çalışma alanına sahiptir.

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ HAKKINDA

Adaylar Neden Bu Bölümü Seçmeli?

 • Ulusal ve uluslararası sempozyum, sergi, kongre, panel ve yarışmalar gibi yapılan etkinliklerin sürekliliği.
 • Üniversitemiz aracılığı ile öğrencilerimize yurt içi ve dışında staj alma imkânı sağlamak.
 • Grafik tasarıma ihtiyaç duyan ve profesyonel alanda çalışan kurumlarla işbirliğimiz bulunmaktadır.
 • Öğrencilerimizi Leonardo, Erasmus, Farabi gibi uluslararası burslardan yararlanmasını sağlamak.
 • Yılsonu sergileri ile öğrenci eserlerini profesyonel kuruluşlar ve tüm üniversite personeli ile birlikte sanatseverlerle buluşturmak.
 • Hibe programlarından yararlanmak.
 • Hızla gelişen dünyamızda her alanda grafik tasarımcılara gereksinim duyulmaktadır. Özellikle bilişim teknolojisinin getirdiği yenilikler bu gereksinimi gittikçe artırması.
 • Amacımızın, kendi kültürel değerlerini iyi özümlemiş, genel kültürü sağlam, grafik tasarım konusunda uluslararası ölçülerde bilgi ve beceri ile donanmış, kendi kültürel değerlerinin getirdiği sanatsal etkiyi uluslararası düzeye taşıyabilecek grafik tasarımcıların hedeflenmesi.
 • Eğitim süresince öğrencilere; görsel dili doğru ve etkin bir biçimde kullanabilmeleri, kazandıkları becerilere yaratıcılıklarını nasıl katacaklarının yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak öğretilmesi.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

 • Pazarlama yöntemlerinden biri olan reklamcılık alanında tasarımcı olarak,
 • Ürün ya da hizmet ağırlıklı alanlarda üretim yapan sektörlerde grafik tasarımcı olarak,
 • Görsel, görsel işitsel medyada (basın), sinema, TV ve interaktif alanlarda tasarımcı olarak,
 • Ambalaj üretimine yönelik alanlardaki sektörde tasarımcı olarak,
 • Büyük kentler, iş merkezleri, hava ve deniz limanları ve fuarcılığa yönelik alanlarda çevre grafiği tasarımcısı olarak,
 • Serbest piyasada yeni font (yazı karakterleri), logo ve amblem yapan tasarımcılar olarak,
 • Her tür ilgi alanında ve yayıncılık alanında kullanılan resimlemelerde illüstratör olarak,
 • Kitap ve yayıncılık alanındaki tasarımlarda gerekli düzenlemeleri yapacak tasarımcılar olarak geniş bir çalışma alanına sahiptir.
FSMVÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2017