Sık Sorulan Sorular


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı, Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı olmak üzere 5 kurucu vakfın gelirleri ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Üniversiteyle ilgili tüm soruların yanıtlarına 0212 521 81 00’dan ya da fsm@fsm.edu.tr adresine e-posta gönderilerek ulaşılabilir. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da tüm sorular yanıtlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde eğitim dili Türkçedir. İslâmi İlimler Fakültesi’nde eğitim dili Arapça, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümünde ise %30 İngilizcedir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde 294 tam zamanlı, 200 kısmi zamanlı olmak üzere toplam 494 akademik personel ve 223 idari personel yer alıyor.

Üniversitenin; Rektörlük-Fatih, Haliç, Topkapı, Kandilli, Çamlıca, Üsküdar (Atik Valide) olmak üzere 6 yerleşkesi bulunuyor. Merkezi lokasyonlardaki yerleşkelere toplu ulaşım araçlarıyla kolayca ulaşılıyor. Ulaşımla ilgili detaylara www.fatihsultan.edu.tr/FSMVU-Iletisim-Ulasim adresinden erişilebilir.

Burslarla ilgili tüm konulara http://aday.fsm.edu.tr/Burslar-Indirimler adresinden ulaşılabilir.

Güncel eğitim ücretlerine aday.fsm.edu.tr/Bolumler-Ucretler adresinden ulaşılabilir.

Eğitim ücretlerindeki artış Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre belirlenmektedir.

Öğrencilerin derslerin tamamına devam etmesi esastır. Teorik derslere %70, uygulamalı ve laboratuvar derslerine %80 devam etmek zorunludur.

İngilizce Hazırlık Programı, eğitim dili %30 İngilizce olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler için zorunlu, eğitim dili %100 Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler için ise isteğe bağlıdır. (Türkçe Öğretmenliği Bölümü hariç) İngilizce Hazırlık Programının zorunlu olduğu fakülteler; Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Psikoloji Bölümü’dür. Kayıt döneminde, süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla gerekli sınav sonuçlarını sunan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olarak lisans programlarına başlayabilirler. Detaylı bilgiye aday.fsm.edu.tr/Egitim--Hazirlik-Programlari--Ingilizce-Hazirlik ulaşılabilir. Eğim dili %30 İngilizce olan bölümlere ilk defa kayıt yaptıranlar ile isteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi alacak öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü tarafından güz yarıyılı başında yapılan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ve Fatih Sultan Mehmet English Proficiency Test (FSMEPT) sınavına girerler. DBS, akademik yılın başında öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemek ve seviyelerine uygun sınıflara yerleştirmek üzere uygulanır. DBS’de 65 ve üzeri puan alan öğrenciler FSMEPT’e girme hakkı kazanırlar. DBS veya FSMEPT’ten başarısız olan öğrenciler, DBS’den aldıkları puan doğrultusunda seviyelerine uygun İngilizce Hazırlık sınıflarına yerleştirilir. DBS’ye girmeyen öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programının en düşük seviye sınıfına yerleştirilir.

Üniversitede çift anadal programı mevcuttur. Öğrenciler çift anadal programına, eğitim gördükleri anadal lisans programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir. Öğrencinin çift anadal programına başvuru yapabilmesi için anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20 içerisinde bulunması ve başvurulan programın varsa özel koşullarını (yabancı dil yeterliliği, başarı sıralaması koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerden ayrıca bir ücret alınmaz. Ancak anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.

Üniversitede güz ve bahar yarıyıllarına ilave olarak yaz okulu açılabilir. Yaz okulu süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç 7 haftadır. Yaz okulunda açılacak derslere kayıt yaptırmak, öğrencinin isteğine bağlı olup zorunlu değildir. Yaz okulu ücretleri, alınacak olan dersin AKTS değeri ile birim AKTS ücretinin çarpımı ile belirlenmektedir.

Üniversitemizde öğrenciler, kurum içi yatay geçiş ile bölüm değiştirebilmektedir. Kurum içi yatay geçiş iki şekilde yapılmaktadır. 1. Merkezi Yerleştirme Puanı ile: Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür. 2. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle: Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Kurum içi yatay geçiş yapan öğrenci mevcut bursundan yararlanamaz. Ancak kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Evet. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiş işlemleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Üniversitemizde birçok öğrencilik işlemi online olarak gerçekleştirilmektedir. Otomasyon sistemi üzerinden not takibi, ders kaydı, ders programı takibi yapılmaktadır.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin eğitim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversitede 6 kütüphane mevcuttur. Merkez kütüphane Türk Hava Yolları Kütüphanesi adıyla Topkapı Yerleşkesi’nde yer alıyor. Tüm yerleşkelerdeki tam donanımlı kütüphanelerde farklı dillerde toplam 90 bin kitap, 245 bin elektronik kitap, yüzlerce dergi, veri tabanı, günlük gazete ve film arşivi kullanıcılara sunuluyor. Kütüphanelerde ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yayınlar mevcut. Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını mümkün olan en kısa sürede ve en üst düzeyde karşılamak, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla kütüphanelere satın alma ve bağış yoluyla eserler kazandırılıyor. Üniversite bünyesinde koleksiyon eserler de bulunuyor. Kaynaklar açık raf sistemiyle kullanıma sunuluyor. Kaynakların ödünç verilmesi, kitap siparişi gibi hizmetler profesyonel bir kadro tarafından yönetiliyor. Kütüphaneler sınav dönemlerinde 7/24 hizmet veriyor.

Öğrenciler bilgisayar laboratuvarları ve kütüphanelerdeki bilgisayarlar aracılığıyla internetten yararlanıyor. Ayrıca tüm yerleşkelerdeki kablosuz ağ bağlantısıyla da her yerden internete erişim sağlanıyor. Öğrencilerin baskı ihtiyaçlarını karşılayacak fotokopi merkezleri de yerleşkelerde hizmet veriyor.

Her öğrenci için tam zamanlı bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, eğitimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Evet. Tüm yerleşkelerdeki rehberlik ve psikolojik danışmanlık ofislerinde öğrencilerin gelişimlerini desteklemek, üniversiteye uyumunu kolaylaştırmak, eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri zorluklara yardımcı olmak için hizmet veriliyor.

Öğrencilere kendilerini keşfetme, hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yolunda destek veren Kariyer Merkezi hem üniversite dönemi hem de mezuniyet sonrası öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyor.

45 öğrenci kulübü var. Kültür, sanat, spor, bilim alanlarında faaliyet gösteren kulüplerde sempozyumlar, konferanslar düzenleniyor, sosyal sorumluluk projeleri geliştiriliyor, ilgi alanlarına yönelik kurslar açılıyor.

Üniversiteye bağlı öğrenci yurdu bulunmuyor. Üniversiteye şehir dışından gelen öğrencilere tanıtım günlerinde, üniversiteye yerleşen öğrencilere kayıt döneminde yurtlarla ilgili bilgilendirme yapılıyor ve öğrenciler kurumsal yapıya uygun yurtlara yönlendiriliyor.

Tüm yerleşkelerde yemekhane ve kantin mevcuttur. Yemekler temizlik ve hijyen kuralları gözetilerek gıda mühendisinin ve sağlık personelinin gözetiminde usta aşçılar tarafından pişiriliyor. Öğrenciler ücret karşılığında yemekhane ve kantinden yararlanabiliyor.

Tüm yerleşkelerde yer alan revirlerde uzman hemşireler tarafından sağlık hizmeti veriliyor.

Üniversitenin 50’den fazla ülkede 150’nin üzerinde eğitim kurumuyla ortaklığı bulunuyor. Dünyanın saygın üniversiteleriyle iş birlikleri sayesinde öğrenci değişim programları ve yaz okulları aracılığıyla farklı kültürler, farklı diller öğrenilebilir.

Üniversitemiz uluslararası denkliğe sahiptir. Tüm mezun öğrencilere aldıkları derslerin ve notlarının Avrupa Eğitim Sistemindeki karşılığını gösterir nitelikte Diploma Eki düzenlenmektedir.

Değişim programı süresi içinde öğrencinin üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır. Öğrencinin değişim programında aldığı derslerin intibakları, kayıtlı olduğu birimin yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Uluslararası öğrencilerin kabulü, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Hangi programlara yurt dışından öğrenci kabul edileceği, bunların kontenjanları, başvuru tarihleri ve ödeyecekleri ücretler Senato kararı ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenir. Detaylara iro.fsm.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

Üniversitenin programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan aday, ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde elektronik ortamda (e-devlet) veya şahsen başvuru yaparak kaydını yaptırabilir. Şahsen yapılacak başvurularda adayın kendisi veya belirlediği vekili aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kaydını kesinleştirmesi gerekmektedir. Kesin kayıt tarihleri, istenilecek belgeler ve uygulanacak esaslar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda üniversitenin ilgili kurulları tarafından belirlenerek internet sayfasında ilan edilir.

Öğrenciler ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini her öğretim yılı başında akademik takvimde gösterilen süre içerisinde ödedikten sonra danışmanlarının onayı ile derslerini seçerek dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürelerde kaydını yenilemeyenler, derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Tam burslu öğrencilerin ise kayıt yenileme işlemleri için ders kaydı yapmaları yeterlidir.

Öğrencinin kayıt dondurma hakkından yararlanabilmesi için FSMVÜ Ön lisans ve Lisans Yönetmeliği’nde belirtilen nedenlerin oluşumundan itibaren 15 gün içinde dekanlık veya müdürlüğe dilekçe ile başvurması gerekir. Kayıt dondurulmuş yarıyılların ücreti Mütevelli Heyet’in belirlediği miktarda tahsil edilir. Geçici ayrılmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda normal dönem ya da yıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam eder.