Erasmus

YURT DIŞI EĞİTİM FIRSATLARI

Yurt dışı yükseköğretim kurumları ortaklarımız ile kurumlar arası personel ders verme ve eğitim alma hareketliliklerini, kısa süreli (bir akademik dönem/bir tam akademik yıl) öğrenci öğrenim hareketlerini ve staj faaliyetleri ile bu hareketliliklerin “Akademik Tanınma” işlemlerine dair idari süreçleri Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü tarafından yönetmektedir.

Uluslararası Değişim Programları kapsamında 73 yurt dışı yükseköğretim kurumu ile aktif öğrenci ve personel değişim programları yürütülmektedir. Uluslararası Değişim Programları faaliyetlerinden ilki FSMVÜ'de hibe destekli Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri ile tesis edilmiş Uluslararası Akademik İşbirlikleri çerçevesinde öğrenci ve personel değişim programlarını kapsamaktadır. Ayrıca Uluslararası Yaz Programları kapsamında akademik birimlerimizin kısa süreli yurt dışı yabancı dil/çalıştay/bilimsel proje/gençlik hareketi/gönüllü hizmetleri vb. faaliyetlerini kapsayan uluslararası programlardır. Bu kapsamda her yaz Malezya, İngiltere, Ürdün, Suudi Arabistan, Almanya, Endonezya ve Kuveyt gibi ülkelerde farklı akademik disiplinlerde Uluslararası Yaz Programları düzenlenmektedir. Ayrıca, Uluslararası Yaz/Kış Okulları ile hem akademik birimlerimizin yurt dışı ortaklarımız ile gerçekleştirdikleri akademik faaliyetler hem de ilgili akademik birimin onayı ile yurt dışında açılan yaz okullarına yapılan bağımsız katılımlara yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü, mensuplarımızın tercihleri ve beklentilerini dikkate alarak en uygun uluslararası deneyimi planlamaktadır. Bu doğrultuda rehberlik faaliyetleri ve üniversitemizde sunulan uluslararası programlara katılıma dair yürütülen idari süreçler ile tüm uluslararası hareketliliklerde mensuplarımıza destek olmaktadır.

ERASMUS

Yükseköğretim kurumlarının iş birliği ile öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak farklı ülkelerdeki üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir. Çeşitli üniversitelerle olan ikili anlaşmalarımız ile öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının bir bölümünü farklı bir ülkede geçirebilir, bu sayede farklı kültürleri tanıyarak yeni tecrübeler edinme şansı bulabilir.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

Yükseköğretim kurumlarının iş birliği ile öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak farklı ülkelerdeki üniversitelerde deneyim kazanmasını sağlayan değişim programıdır. Katılımcılara herhangi hibe ödemesi gerçekleştirilmemektedir. Öğrenci ve akademisyenlerimizin talepleri doğrultusunda talep edilen yükseköğretim kurumu ile ikili anlaşma yapılabilmektedir.

Not: Erasmus ve Uluslararası Değişim Programı kapsamında anlaşmalı olduğumuz kurumlar listesine https://bit.ly/2DtxPqR linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Öğrenci, üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı ve tam zamanlı olmalıdır.
  • Her öğrenci her bir eğitim kademesinde 12 aya kadar Uluslararası Değişim Programlarından faydalanabilir.

BAŞVURU KRİTERLERİ NEDİR?

  • Birinci kademe öğrencilerinin (ön lisans ve lisans) kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
  • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması şartı bulunmaktadır.
  • FSMVÜ İngilizce Sınavından en az 50 almış veya eşdeğer TOEFL/YDS/YÖKDİL sınav sonuçları geçerlidir.
  • Başvuru yapılan kurumun aradığı özel dil şartları ve seviyeleri (Almanca, Fransızca, İspanyolca vb.) sağlanmış olmalıdır.