Erasmus

YURT DIŞI EĞİTİM FIRSATLARI

Yurt dışı yükseköğretim kurumları ortaklarımız ile kurumlar arası personel ders verme ve eğitim alma hareketliliklerini, kısa süreli (bir akademik dönem/bir tam akademik yıl) öğrenci öğrenim hareketlerini ve staj faaliyetleri ile bu hareketliliklerin “Akademik Tanınma” işlemlerine dair idari süreçleri Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü tarafından yönetmektedir.

Uluslararası Değişim Programları kapsamında 97 yurt dışı yükseköğretim kurumu ile aktif öğrenci ve personel değişim programları yürütülmektedir. Uluslararası Değişim Programları faaliyetlerinden ilki FSMVÜ'de hibe destekli Erasmus+ Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri ile tesis edilmiş Uluslararası Akademik İşbirlikleri çerçevesinde öğrenci ve personel değişim programlarını kapsamaktadır. Ayrıca Uluslararası Yaz Programları kapsamında akademik birimlerimizin kısa süreli yurt dışı yabancı dil/çalıştay/bilimsel proje/gençlik hareketi/gönüllü hizmetleri vb. faaliyetlerini kapsayan uluslararası programlardır. Bu kapsamda her yaz Malezya, İngiltere, Ürdün, Suudi Arabistan, Almanya, Endonezya ve Kuveyt gibi ülkelerde farklı akademik disiplinlerde Uluslararası Yaz Programları düzenlenmektedir. Ayrıca, Uluslararası Yaz/Kış Okulları ile hem akademik birimlerimizin yurt dışı ortaklarımız ile gerçekleştirdikleri akademik faaliyetler hem de ilgili akademik birimin onayı ile yurt dışında açılan yaz okullarına yapılan bağımsız katılımlara yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

Uluslararası Programlar Koordinatörlüğü, mensuplarımızın tercihleri ve beklentilerini dikkate alarak en uygun uluslararası deneyimi planlamaktadır. Bu doğrultuda rehberlik faaliyetleri ve üniversitemizde sunulan uluslararası programlara katılıma dair yürütülen idari süreçler ile tüm uluslararası hareketliliklerde mensuplarımıza destek olmaktadır.


IAESTE ULUSLARARASI STAJ PROGRAMI

IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) Uluslararası Staj Programı, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Grafik Tasarım bölümü öğrencilerinin alanlarıyla ilgili teknik deneyim elde etmeleri ve uluslararası tecrübe kazanmaları için yurtdışında staj imkânı sağlayan bir faaliyettir. İlgili faaliyet Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri ile Grafik Tasarım bölümü öğrencilerinin en az 4, en fazla 52 hafta olabilen zorunlu stajlarını yaklaşık 80 farklı ülkede karşılıklı değişim yoluyla yapmalarını sağlar.

Bu programın amacı firmalar, üniversiteler ve öğrenciler arasında uluslararası köprü oluşturarak alanlarında uzmanlaşmış nitelikli mühendisleri/mimarları yetiştirmek; faaliyete katılan öğrencilerimize iş birliğini, takım çalışmasını, dayanışmayı ve gönüllülük faaliyetlerini benimsetmektir.

IAESTE’nin genel yapısı ve üye ülkeler hakkında detaylı bilgiye www.iaeste.org adresinden ulaşabilirsiniz.

IAESTE Türkiye yapılanması hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

iaeste.itu.edu.tr

ÖĞRENCİ ADAYLIK ŞARTLARI:

-FSMVÜ Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ya da Grafik Tasarım bölümü öğrencisi,
-Minimum 2. Sınıf,
-Not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan,
-FSMVÜ IAESTE İngilizce dil sınavından en az 70 puan alan öğrencilerimiz programdan faydalanabilirler.

Lisans öğrencileri öncelikli olup, mezun öğrencilerimiz programdan faydalanamayacaktır. 

Ayrıntılı bilgi için ipo.fsm.edu.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

IAESTE ÖĞRENCİ KULÜBÜ

IAESTE Türkiye’ye üye olan üniversitelerde öğrencilerin çalışmalara daha aktif katılarak programdan yararlanabilmeleri amacıyla öğrenci kulüpleri/toplulukları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemizde faaliyet gösteren bir IAESTE Öğrenci Kulübü kurulmuştur. Kulüp, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ya da Grafik Tasarım bölümlerimizden öğrencilerimizin üyeliğine açıktır. IAESTE’nin Türkiye Ulusal Komitesi çatısı altında ve kendi üniversitelerinin temsilciliklerine bağlı 10 adet öğrenci komitesi bulunmaktadır.


ERASMUS

Yükseköğretim kurumlarının iş birliği ile öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak farklı ülkelerdeki üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir. Çeşitli üniversitelerle olan ikili anlaşmalarımız ile öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının bir bölümünü farklı bir ülkede geçirebilir, bu sayede farklı kültürleri tanıyarak yeni tecrübeler edinme şansı bulabilir.


ULUSLARARASI DEĞİŞİM PROGRAMI

Yükseköğretim kurumlarının iş birliği ile öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak farklı ülkelerdeki üniversitelerde deneyim kazanmasını sağlayan değişim programıdır. Katılımcılara herhangi hibe ödemesi gerçekleştirilmemektedir. Öğrenci ve akademisyenlerimizin talepleri doğrultusunda talep edilen yükseköğretim kurumu ile ikili anlaşma yapılabilmektedir.

Not: Erasmus ve Uluslararası Değişim Programı kapsamında anlaşmalı olduğumuz kurumlar listesine https://bit.ly/2DtxPqR linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Öğrenci, üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı ve tam zamanlı olmalıdır.
  • Her öğrenci her bir eğitim kademesinde 12 aya kadar Uluslararası Değişim Programlarından faydalanabilir.

BAŞVURU KRİTERLERİ NEDİR?

  • Birinci kademe öğrencilerinin (ön lisans ve lisans) kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00; birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
  • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması şartı bulunmaktadır.
  • FSMVÜ İngilizce Sınavından en az 50 almış veya eşdeğer TOEFL/YDS/YÖKDİL sınav sonuçları geçerlidir.
  • Başvuru yapılan kurumun aradığı özel dil şartları ve seviyeleri (Almanca, Fransızca, İspanyolca vb.) sağlanmış olmalıdır.

ipo.fsm.edu.tr