Çift Anadal

Ön lisans ve lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda diploma almak üzere öğrenim görme imkânı sağlanmasıdır.

Çift Anadal programı üniversitemizin ön lisans programları ile diğer ön lisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında yapılmaktadır.

ÇAP Yapabilmek İçin Ne Yapmalı?

Öğrenci;

       • Anadal programındaki tüm derslerden başarılı olmalıdır.

       • 4,00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalaması (GNO)’na sahip olmalıdır.

       • Anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında, ilk %20′lik dilim içinde yer almalıdır.

       • Başvurulan programın varsa özel koşullarını (Yabancı Dil Yeterliliği, Başarı Sıralaması Koşulu gibi) sağlaması gerekmektedir.

Başvuru: Çift Anadal programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç beşinci yarıyılın başında; anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Detaylı bilgi için üniversitemizin ÇAP Yönergesini inceleyiniz.