Başarı Bursları

Çift Anadal ve Yandal Bursu
Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerin ikinci anadal ve yandal eğitiminde öğretim ücreti alınmaz. Ancak, anadal programından mezun olduktan 2 yıl sonra ÇAP ve Yandal programındaki öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerden ÇAP ve Yandal programının kalan öğretim süresinin ücreti alınır.