Dikey Geçiş

Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, lisans öğrenimine devam edebilmeleri için, ÖSYM tarafından yapılan bir sınavdır.

DGS tek oturumda yapılmakta olup, sayısal ve sözel bölümden oluşan yetenek testi uygulanmaktadır. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilmektedir.