Yatay Geçiş

Bir öğrencinin, kayıtlı olduğunu yükseköğretim kurumu dışında, farklı bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir bölümüne veya aynı yükseköğretim kurumunda, belirlenen kurallar çerçevesinde farklı bir bölüme geçiş yapmasını ifade etmektedir.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ

Merkezi Yerleştirme Puanı İle;

Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle;

Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Kurum içi yatay geçiş için öğrencilerin, kayıtlı olduğu programda aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4.00 üzerinden en az 2.29 olması şarttır.

*Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ

Merkezi Yerleştirme Puanı İle;

Öğrencinin başarı durumuna bakılmaksızın, öğrenim görmekte olduğu üniversiteye girdiği yıl aldığı ÖSYS puanlarına göre değerlendirilmektedir. Adayın kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanlarının, yatay geçiş yapmak istediği programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olması gerekmektedir. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması İle;

Üniversitemiz bünyesindeki diploma programlarına, diğer üniversitelerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarından yatay geçiş yapılabilir. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait tüm dersleri başarmış olması ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden en az 2.29 olması şarttır.

*Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Detaylı bilgi için üniversitemizin Kurum içi ve Kurumlararası Yatay Geçiş Yönergesini inceleyiniz.