Yandal

Anadal programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri aldıkları öğretim programıdır.

*Yandal Programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yandal Sertifikası verilir.

Yandal Yapabilmek İçin Ne Yapmalı?

Öğrenci;

     • Anadal lisans programındaki tüm derslerinden başarılı olmalıdır.

     • Ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.

Başvuru: Yandal Programına başvurular, lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında yapılır.

Detaylı bilgi için üniversitemizin Yandal Yönergesini inceleyiniz.