WhatsApp Danışma Hattı

Yandal

Anadal programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı kurum içinde ilgi duydukları başka bir lisans programında bilgi sahibi olmak amacıyla belirlenen dersleri aldıkları öğretim programıdır.

*Yandal Programını başarıyla tamamlayan öğrencilere Yandal Sertifikası verilir.

Yandal Yapabilmek İçin Ne Yapmalı?

Öğrenci;

     • Anadal lisans programındaki tüm derslerinden başarılı olmalıdır.

     • Ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.

Başvuru: Yandal Programına başvurular, lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılı başında yapılır.

Detaylı bilgi için üniversitemizin Yandal Yönergesini inceleyiniz.