Arapça Hazırlık

Arapça Hazırlık Programı

Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi %100 Arapça öğrenim veren bir bölüm olup, hazırlık sınıfı zorunludur.

Hazırlık Sınıfını Yılsonunda 100 üzerinden en az 70 başarı notu ile bitiren öğrenci, “başarılı” kabul edilir ve akademik yılbaşında lisans öğrenimine başlar.

Arapça Hazırlık Sınıfından Muafiyet

Öğrencilere, Akademik yılbaşında AYS (Arapça Yeterlik Sınavı) düzenlenir. Sınav yazılı ve sözlü olarak kısmından oluşur ve her iki sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmak gerekir. Yeterlik Sınavını geçen öğrenciler, hazırlık sınıfından muaf tutulur ve lisans öğrenimlerine başlarlar.

Arapçanın anadil olarak konuşulduğu bir ülkede eğitim dili Arapça olan bir orta öğretim kurumunda en az üç yıl eğitim görüp mezun olanlar, mezuniyetlerinin üzerinden iki yıldan fazla zaman geçmedikçe AYS ve Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulurlar.

Son iki yıl içinde YDS Arapça Sınavından Üniversite Senatosunun belirlediği seviyede puan alanlar AYS ve Hazırlık Sınıfı’ndan muaf tutulur.

Arapça Hazırlık Sınıfı Seviye Tespit Sınavı

Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı’nda hangi seviyeden öğrenim göreceğini belirlemek amacıyla her akademik yılbaşında yapılan sınav sonucunda öğrencilerin dil bilme seviyeleri belirlenir.

Sınav sonuçlarına göre Sınav Komisyonu Başkanlığı tarafından Hazırlık Sınıfı’nda;

  • Başlangıç,
  • Orta Öncesi,
  • Orta
  • İleri seviyelerine ayrılırlar.

2017-2018 Akademik Yılı Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavları Ekim 2017’de yapılacaktır.

Arapça Hazırlık Programı Öğretim Süresi

Arapça Hazırlık Programı 4 kurdur. Program iki yarıyıl, her yarıyıl en az 14 haftadan oluşur ve haftalık ders saati en az 20 saattir.

*Arapça Hazırlık Sınıfı derslerine %80 devam zorunluluğu vardır.

Arapça Hazırlık Sınıfı Yıl Sonu Başarı Notu Değerlendirmesi

Yılsonu Başarı Notu, Güz yarıyılı ve Bahar yarıyılı Başarı Notlarının ortalamasının % 40’ı ile Bahar yarıyılı sonundaki AYS notunun %60’ı alınarak hesaplanır.