İngilizce Hazırlık

%30 İngilizce Programların Hazırlık Sınıfı Sistemi

Üniversitemizde eğitim dili %30 ve %100 İngilizce olan programlarda hazırlık eğitimi zorunlu olup; eğitim dili Türkçe olan programlarda ise hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. 

Eğitim Dili %30 İngilizce olan Lisans Programları

·         Mimarlık Lisans Programı

·         İç Mimarlık Lisans Programı

·         İnşaat Mühendisliği Lisans Programı

·         Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

·         Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

·         Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Programı

·         Psikoloji Lisans Programı

Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’ndan Muafiyet

Eğitim dili %30 İngilizce olan programlara yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki sınav sonuçlarını Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na ibraz etmeleri durumunda İngilizce hazırlık programından muaf olarak lisans programlarına başlayabilirler.

·         FSMEPT (Fatih Sultan Mehmet English Proficiency Test): 65

·         PTE Academic: 55/90

·         TOEFL IBT: 78/120

·         YDS: 65/100

·         CPE: C

·         CAE: C

Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlik sınavından geçer not almış olan öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemesi koşuluyla başarılı olduklarını belgelendirerek Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na başvuru yapmaları durumunda İngilizce hazırlık programından muaf tutulurlar.*

*Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü, farklı bir üniversiteden alınmış İngilizce yeterlik sertifikası ya da denkliği olan dış sınav sonucunun ibraz edilmesi durumunda, sonuçların güvenirliği ve eşdeğerliği hususunda araştırma yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişimde bulunabilir. İbraz edilen sonucun, güvenirlik ve eşdeğerlik şartlarını karşılamaması halinde öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyebilir.

*Dış yeterlik sertifikaları ile zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olmak isteyen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yeterlik belgeleri ile birlikte Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Düzey Belirleme Sınavı & FSMEPT

Öğrenciler, akademik yıl başında düzenlenen Düzey Belirleme Sınavı’na tabi tutulurlar. Bu sınavdan 65’ın altında puan alan öğrenciler hazırlık programında seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. Düzey Belirleme Sınavı’ndan 65 ve üstü puan alan öğrenciler, FSMEPT’e girme hakkı kazanırlar. FSMEPT’ten başarılı olan öğrenciler hazırlık programından muaf olarak doğrudan lisans programlarına başlayabilirler.

FSMEPT; okuma, yazma, dinleme ve konuşma kısımlarından oluşmakta olup açık-uçlu sorular içermektedir.

FSMEPT ve Düzey Belirleme Sınavı örnekleri Yabancı Diller Bölümü internet sitesinden (prep.fsm.edu.tr) incelenebilir.

Kur Sistemi

İngilizce Hazırlık Programı 4 kurdan (Başlangıç, Başlangıç Üstü, Orta, Orta Üstü) oluşmaktadır. Her kur 7-9 hafta sürer. Her kurda haftada 20-30 saat arası ders verilir. Temel İngilizce dersi dilin dört temel becerisi olan okuma, yazma, dinleme ve konuşmaya ve aynı zamanda dilbilgisi ve kelime bilgisine odaklanır.

Bir kurun not ortalamasını, öğrencilerin girdiği sınavların yüzdesi ve öğretim görevlilerinin değerlendirmeleri belirler. Kur ölçme ve değerlendirmesinde; ara sınav, portfolyolar, projeler, küçük sınavlar, kur bitirme sınavı ve öğretim görevlisi değerlendirmesi etkilidir. Öğrencilerin her kuru başarıyla tamamlayabilmeleri için kur değerlendirme ortalamasının en az 65 puan olması gerekir. Bir kurdan başarısız olan bir öğrenci başarısız olduğu kuru tekrar eder.

Hazırlık programında derslere devam zorunludur. Öğrenciler, mazeretli ya da mazeretsiz, kur bazında ve yıl bazında derslerin %85’ine devam etmek zorundadır. Kur içi devam şartını yerine getirmeyen bir öğrenci, kur içi puanı 65 veya üzeri olsa bile başarısız sayılır ve aynı kuru tekrar eder.

İsteğe Bağlı Hazırlık

İsteğe bağlı olarak hazırlık eğitimi alan öğrenciler de kur içi devam şartlarını sağlamak durumundadırlar. Söz konusu öğrenciler akademik yıl bazında değerlendirilen toplam devamsızlık şartını yerine getirememeleri veya hazırlık programından başarısız olmaları durumunda bir sonraki akademik yıl içerisinde kayıtlı oldukları Türkçe lisans programlarına başlayabilirler.

İsteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenciler, hazırlık eğitimi boyunca A2 düzeyini başarıyla tamamlamaları durumunda lisans programlarında zorunlu olarak verilen İngilizce derslerinden (ING101-ING102) muaf tutulurlar.

%100 İngilizce Programların Hazırlık Sınıfı Sistemi

Üniversitemizin 2021-2022 Akademik yılında ilk kez öğrenci kabul edecek %100 İngilizce programlar aşağıdaki gibidir.

Eğitim Dili %100 İngilizce olan Lisans Programları

·         Yazılım Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi)

·         İngilizce Mütercim Tercümanlık (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

·         İşletme (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

·         Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

%100 İngilizce programlara kayıtlı öğrenciler, bölümlerdeki ihtiyaçları gözetilerek yoğunlaştırılmış bir hazırlık eğitimine tabi olacaklardır.

Öğrenci Kabulü ve Muafiyet

Öğrenciler, akademik yıl başında düzenlenen Düzey Belirleme Sınavı’na tabi tutulurlar. Bu sınavdan 65’ın altında puan alan öğrenciler hazırlık programında seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. Düzey Belirleme Sınavı’ndan 65 ve üstü puan alan öğrenciler, FSMEPT’e girme hakkı kazanırlar. FSMEPT’ten 75 ve üzeri puan alarak başarılı olan öğrenciler hazırlık programından muaf olarak doğrudan lisans programlarına başlayabilirler.

FSMEPT; okuma, yazma, dinleme ve konuşma kısımlarından oluşmakta olup açık-uçlu sorular içermektedir.

FSMEPT ve Düzey Belirleme Sınavı örnekleri Yabancı Diller Bölümü internet sitesinden (prep.fsm.edu.tr) incelenebilir.

2021-2022 Akademik yılı için öğrenci kabulünde esas alınacak olan uluslararası sınavlar ve puanları aşağıdaki gibidir.

PTE Academic: 55/90

TOEFL IBT: 78/120

Dönemlik Rota Sistemi, Başarı Durumu ve Değerlendirme

%100 İngilizce programlara kayıtlı öğrencilerimiz, hazırlık sınıfında 8 haftalık kur sisteminden farklı olarak 16 haftalık dönemlik rota sistemine dahil olurlar. %30 İngilizce hazırlık sınıflarından farklı sınıflarda, farklı içerik ve değerlendirme sistemine tabidirler. Akademik yetenekleri geliştirecekleri bir dönem içerisinde bölümleri ile alakalı ödev ve projeler ile %100 İngilizce programlar için gerekli dil altyapısını sağlamak için yoğun bir hazırlık programı tecrübe edeceklerdir ve bir dönemde iki CEFR seviyesi tamamlayacaklardır. %30 İngilizce programlar için 65 olan kur başarı kriteri %100 programlarda 70 olarak güncellenmiştir. Öğrencinin dönemlik rota sisteminde dönem başarı notunun 70 ve üzeri olması gerekmektedir.

%100 programlarda, öğrenciler sadece B2 seviyesini tamamladıkları zaman FSMEPT’e girebilirler. Bu öğrencilerin bölümlerine geçebilmeleri için tek seçenek FSMEPT sınavından 75 ve üzeri bir puan almaktır.