Akademik Başarı Bursu

Normal öğrenim süresi içerisinde her eğitim-öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen burstur.

• Akademik Başarı Bursu, üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS kredilik ders alması ve ilgili yılın YNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır.

• Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında birinci sırada yer alan öğrencilere verilir.

• Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.

• Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.

• Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.