Hafızlık Bursu

İslami İlimler Fakültesine yerleşen öğrencilerden, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Hafızlık diplomasına sahip olanlara normal öğrenim süresi içerisinde %100 burs indirimi uygulanacaktır.

• Elde edilen bursun sonraki yıl ve yıllarda devam edebilmesi için her öğretim yılı sonunda İslami İlimler Fakültesi’nce değerlendirme sınavı yapılacaktır.

• Öğrencinin bu imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 80 puan alması gerekir. Hafızlık bursuna hak kazanabilmek için;

• İlk defa burstan yararlanacak öğrencinin kayıt yaptırdığı tarihe kadar ya da kayıt sırasında Hafızlık Belgesini ibraz etmesi ve Hafızlık Belgesinin kayıt tarihinden önceki 18 ay içinde alınmış olması; bu süre içinde Hafızlık Belgesi imtihanı yapılmamışsa en son yapılan imtihanda alınmış olması,

• Hafızlık belgesinin son 18 aydan önce alınmış olması halinde Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili akademik yılın başlamasından itibaren 3 ay içerisinde yapılacak imtihanda başarılı olunması,

• Öğrenime devam ederken yeni Hafızlık Belgesi alınmış olması halinde bu belgenin takip eden akademik yıl için kayıt yenileme tarihine kadar ibraz edilmesi,

• Hafızlık bursundan yararlanılan dönemlerde en az 28 AKTS kredilik ders alınması,

• Sonraki yıllarda her akademik yıldan önce Fakülte tarafından oluşturulan komisyonca yapılacak değerlendirme imtihanında başarılı olunması, şarttır.

Öğrencinin;

• Bir akademik yarıyıl sonundaki Dönem Not Ortalamasının (DNO) 2.50’nin altına düşmesi,

• Bir akademik yarıyılda aldığı ders sayısının en az %50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması,

• Hafızlık Değerlendirme Komisyonunca yapılan imtihana katılmaması veya imtihanda başarısız olması,

• Hazırlık sınıfına dönem içinde devam etmemesi veya kur eğitimlerinden başarısız olması, durumlarında sonraki yarıyıl sonunda öğrencinin bursu kesilir.

• Bursu kesilen öğrenci daha sonra gerekli şartları sağladığı takdirde takip eden dönemden itibaren yeniden burs indiriminden yararlanabilir.

• Başka üniversitelere ya da üniversitenin başka programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin Hafızlık Bursu kesilir.

• Disiplin soruşturması sonucu kınama ve üstü ceza almış öğrencinin hafızlık bursu bir daha verilmemek üzere kesilir.

• Hazırlık ve Lisans öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilir.

• Hafızlık belgesinin 18 aylık süreden daha eski tarihli olması halinde öğrenciden kayıt sırasında ilk yarıyıl ücreti tahsil edilir. Hafızlık Değerlendirme Komisyonunca yapılan imtihanda başarılı olması halinde ödemiş olduğu yarıyıl ücreti kendisine imtihan sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden 2 ile 4 ay arasında iade edilir.