Hafızlık Bursu

Üniversitemizin İslami İlimler Fakültesi’ne kayıt olan öğrencilere verilen bursları kapsar.

İslami İlimler Fakültesine kayıt yaptıran ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca verilen Hafızlık Belgesine sahip öğrencilere normal öğretim süresi içinde %100 Hafızlık Bursu İndirimi uygulanır.

Hafızlık bursuyla ilgili bu maddede öngörülen imtihan Fakülte Dekanı tarafından teşkil edilen Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. Öğrencinin bu imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir.

Hafızlık bursuna hak kazanabilmek için;

a) Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya yatay geçiş yoluyla gelen öğrencinin kayıt sırasında hafızlık belgesini ibraz etmesi ve belgenin kayıt tarihinden önceki 18 ay içinde alınmış olması; bu süre içinde DİB tarafından hafızlık tespit imtihanı yapılmamışsa en son yapılan imtihanda alınmış olması

b) Hafızlık belgesinin son 18 aydan önce alınmış olması halinde Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili akademik yılın başlamasından itibaren 3 ay içerisinde yapılacak imtihanda başarılı olunması

c) Hafızlık belgesinin öğrenime devam ederken alınmış olması halinde bu belgenin takip eden akademik yıl için kayıt yenileme tarihine kadar Fakülte Dekanlığına ibraz edilmesi

ç) Hafızlık bursundan yararlanılan yarıyıllarda en az 28 AKTS kredilik ders alınması

d) Sonraki yıllarda kayıt yenileme tarihinden önce Dekanlık tarafından belirlenen tarihte Hafızlık Değerlendirme Komisyonunun yapacağı imtihanda başarılı olunması şarttır.