Ösym Bursları

  • ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre, YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan;

           Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamını,

           %75 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,
           %50 İndirim : Öğrenim ücretinin yarısını,
           %25 İndirim : Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

  • İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.
  • Üniversiteye giriş bursu öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında, not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın normal öğrenim süresince devam eder.
  • Normal Öğrenim Süresi: Ön lisans programları için 2 yıl, Lisans programları için 4 yıldır.
  • İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, ÖSYM giriş bursu ve diğer burslardan yararlanamaz.