Burs Süreleri ve Burs Kesilmesi Hakkında

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSLARI

ÖSYM Bursu

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzunda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan;

 • Tam Burs: Öğrenim ücretinin tamamını,
 • % 75 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte üçünü,
 • % 50 İndirim: Öğrenim ücretinin yarısını,
 • % 25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

Üniversiteye giriş bursu ve indirimler öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın normal öğrenim süresince devam eder.

Normal Öğrenim Süresi: Önlisans programları için iki (2) yıl, Lisans programları için dört (4) yıldır.

Tercih Bursu

2020-2021 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak olan Tercih bursları ile alakalı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır

BAŞARI BURSLARI

YKS Derece Bursu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre, ilgili puan türlerinde aşağıda belirtilmiş olan sıralamalarda yer alıp Üniversitemiz programlarını kazanan öğrencilere verilen nakit burslardır.

 • İlk 3000 içinde yer alan öğrencilere 1000 TL,
 • 3001-6000 arasında yer alan öğrencilere 750 TL,
 • 6001-10.000 arasında yer alan öğrencilere 500 TL,

*4 yıl boyunca, yılda 8 ay olmak üzere normal öğrenim süresince aylık burs verilir.
Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ya da Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) 2.00’ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az % 50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde, YKS Derece Bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.

*Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurumiçi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Derece Bursu kesilir.
*Hazırlık sınıfında eğitimine devam etmeyen öğrencinin sonraki yarıyılda veya yılda göreceği eğitim sırasında YKS derece bursu kesilir. Başarılı olması halinde bursunu almaya devam eder.

Bilim Tarihi Programı Bursu (Fuat Sezgin Vakfı):
Bilim Tarihi bölümünü kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere, gerekli koşulları sağlamaları halinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından burs verilmektedir. (İlgili burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmaktadır; üniversitemizin sorumluluğunda değildir)

2018 YKS sonuçlarına göre Bilim Tarihi bölümüne;

 • En yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1000 TL
 • En alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 500 TL
 • Bu iki kategori arasında kalarak bölüme giriş yapan öğrencilere 750 TL,  4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak üzere aylık burs ödemesi yapılır.

*Bursun kesilme şartları ile ilgili Fuat Sezgin Vakfından bilgi alınması önemle rica olunur.

DESTEK BURSLARI

Spor Bursu

Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere % 100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim öğretim yılında uygulanır.

Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir.

İNDİRİMLER

Kardeş İndirimi Bursu

Üniversitemizin ücretli programlarına veya kısmi burslu programlarına kayıt olan her birine, normal öğrenim süresi içinde aynı anda kayıtlı olduğu süre boyunca %10 ücret indirimi uygulanır.

Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu

 • Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına % 100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına % 50 oranında indirim bursu uygulanır.
 • Şehit ve Gazi Bursları azami öğrenim süresince verilir.

Hafızlık Bursu

 • İslami İlimler Fakültesine yerleşen öğrencilerden, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Hafızlık diplomasına sahip olanlara normal öğrenim süresi içerisinde %100 burs indirimi uygulanacaktır.
 • Elde edilen bursun sonraki yıl ve yıllarda devam edebilmesi için her öğretim yılı sonunda İslami İlimler Fakültesince değerlendirme sınavı yapılacaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE FAYDALANABİLECEĞİN BURSLAR

Akademik Başarı Bursu
Öğrenim süresi boyunca her eğitim ve öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre normal öğrenim süresi içerisinde verilen burstur. Akademik Başarı Bursu,  Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda 8 ay boyunca verilecek nakit burslardan oluşur.

 • Akademik Başarı Bursu,  üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS alması ve ilgili yılın YNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır.
 • Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.
 • Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.
 • Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.
 • Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde ödeme yapılmaz.

Çift Anadal ve Yandal Bursu

 • Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz.
 • ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğretim süresince ÇAP programı ücreti alınır.
 • Yandal programını, 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrenciden kalan öğrenim süresi için Yandal öğrenim ücreti alınır.

Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu:

 • Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere verilen burstur.
 • Elde edilecek burs miktarı Mütevelli Heyetince belirlenir

*Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir.