Burs Süreleri ve Burs Kesilmesi Hakkında

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BURSU VE İNDİRİM ORANLARI

ÖSYM BURSLARI

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre, YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır.

Bunlardan;

• Tam Burs : Öğrenim ücretinin tamamını,

• %50 İndirim : Öğrenim ücretinin yarısını,

• %25 İndirim: Öğrenim ücretinin dörtte birini kapsar.

• İndirim ve burslar öğrenim ücreti üzerinden indirim yapılarak uygulanır.

• Üniversiteye giriş bursu öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfında azami süre (iki yıl), önlisans ve lisans programlarında, not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın normal öğrenim süresince devam eder.

• Normal Öğrenim Süresi: Hazırlık programının normal öğrenim süreside 1 yıldır. Önlisans programları için 2 yıldır, Lisans programları için 4 yıldır.

• İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, Peşin Ödeme İndirimi hariç Üniversiteye Giriş Bursu ve diğer burslardan yararlanamaz.

 

TEŞVİK BURSLARI

Tercih Bursları

• Üniversitemiz programlarını, birinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %25,

• İkinci veya üçüncü sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %20,

• Dördüncü veya beşinci sırada tercih edip yerleşen öğrencilere %15 oranında tercih bursu verilir.

Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal öğrenim süresini kapsar.

YKS Derece Bursu

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre, Say-Söz-EA-Dil puan türlerinde aşağıda belirtilmiş olan sıralamalarda yer alıp üniversitemiz programlarını kazanan öğrencilere verilen nakit burslardır.

• İlk 2000 içinde yer alan öğrencilere 2000 TL,

• 2001-5000 arasında yer alan öğrencilere 1500 TL,

• 5001-10000 arasında yer alan öğrencilere 1000 TL,

• 4 yıl boyunca, yılda 8 ay olmak üzere normal öğrenim süresince aylık burs verilir.

• Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurumiçi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Derece Bursu kesilir.

• YKS Derece Bursu alacak olan öğrencilerden, ilgili dönem içerisinde en az 28 AKTS kredilik ders alma şartı aranır.

• Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler ile kur eğitimlerinden başarısız olan öğrencilerin takip eden yarıyılda YKS Derece Bursu kesilir. Öğrencinin başarılı olması halinde sonraki yarıyılda bursu devam eder.

Akademik Başarı Bursu

Normal öğrenim süresi içerisinde her eğitim-öğretim yılının sonunda akademik başarı durumlarına göre ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen burstur.

• Akademik Başarı Bursu, üniversitemiz programlarında bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS kredilik ders alması ve ilgili yılın YNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır.

• Akademik Başarı Bursu, sınıf başarı sıralamasında birinci sırada yer alan öğrencilere verilir.

• Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.

• Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.

• Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim yılında geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.

Hafızlık Bursu

İslami İlimler Fakültesine yerleşen öğrencilerden, Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Hafızlık diplomasına sahip olanlara normal öğrenim süresi içerisinde %100 burs indirimi uygulanacaktır.

• Elde edilen bursun sonraki yıl ve yıllarda devam edebilmesi için her öğretim yılı sonunda İslami İlimler Fakültesi’nce değerlendirme sınavı yapılacaktır.

• Öğrencinin bu imtihanda başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 80 puan alması gerekir. Hafızlık bursuna hak kazanabilmek için;

• İlk defa burstan yararlanacak öğrencinin kayıt yaptırdığı tarihe kadar ya da kayıt sırasında Hafızlık Belgesini ibraz etmesi ve Hafızlık Belgesinin kayıt tarihinden önceki 18 ay içinde alınmış olması; bu süre içinde Hafızlık Belgesi imtihanı yapılmamışsa en son yapılan imtihanda alınmış olması,

• Hafızlık belgesinin son 18 aydan önce alınmış olması halinde Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili akademik yılın başlamasından itibaren 3 ay içerisinde yapılacak imtihanda başarılı olunması,

• Öğrenime devam ederken yeni Hafızlık Belgesi alınmış olması halinde bu belgenin takip eden akademik yıl için kayıt yenileme tarihine kadar ibraz edilmesi,

• Hafızlık bursundan yararlanılan dönemlerde en az 28 AKTS kredilik ders alınması,

• Sonraki yıllarda her akademik yıldan önce Fakülte tarafından oluşturulan komisyonca yapılacak değerlendirme imtihanında başarılı olunması, şarttır.

Öğrencinin;

• Bir akademik yarıyıl sonundaki Dönem Not Ortalamasının (DNO) 2.50’nin altına düşmesi,

• Bir akademik yarıyılda aldığı ders sayısının en az %50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması,

• Hafızlık Değerlendirme Komisyonunca yapılan imtihana katılmaması veya imtihanda başarısız olması,

• Hazırlık sınıfına dönem içinde devam etmemesi veya kur eğitimlerinden başarısız olması, durumlarında sonraki yarıyıl sonunda öğrencinin bursu kesilir.

• Bursu kesilen öğrenci daha sonra gerekli şartları sağladığı takdirde takip eden dönemden itibaren yeniden burs indiriminden yararlanabilir.

• Başka üniversitelere ya da üniversitenin başka programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin Hafızlık Bursu kesilir.

• Disiplin soruşturması sonucu kınama ve üstü ceza almış öğrencinin hafızlık bursu bir daha verilmemek üzere kesilir.

• Hazırlık ve Lisans öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilir.

• Hafızlık belgesinin 18 aylık süreden daha eski tarihli olması halinde öğrenciden kayıt sırasında ilk yarıyıl ücreti tahsil edilir. Hafızlık Değerlendirme Komisyonunca yapılan imtihanda başarılı olması halinde ödemiş olduğu yarıyıl ücreti kendisine imtihan sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden 2 ile 4 ay arasında iade edilir.

DESTEK BURSLARI

Spor Bursu

Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen veya Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında 28.11.2019 tarihinde imzalanan mutabakat metnine istinaden, üniversitemiz programlarına yerleşen öğrencilere %100 indirim bursu verilir.

• Ülkemiz Milli sporculardan lisansı aktif olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere % 100 indirim bursu verilir. Ancak milli müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin öğrenim gördüğü yıl içerisinde tekrar müsabakaya katılması halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim-öğretim yılında uygulanır.

• Bireysel veya takım spor dallarında, ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak ilk üç derece içerisinde yer alan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir.

• Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek spor dallarında profesyonel lig kulüplerinde lisanslı ve aktif olarak spor yapan öğrencilere belirlenen oran veya miktarda burs verilir. Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu Ulusal veya uluslararası alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda ilk üç dereceye girerek başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere verilen burstur.

• Burs Komisyonunca kabul edilen ön lisans ve lisans öğrencilerine Rektörlük onayı ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek miktarda ödül verilir. Aile Bursu Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ücretli veya kısmi burslu olarak kaydolan, aynı hanede yaşayan eşler ile bakmakla yükümlü oldukları çocukların her birine, aynı anda kayıtlı oldukları normal öğrenim süresi içerisinde %10 ücret indirimi uygulanır.

Engelli Öğrenci Bursu

• Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilere, öğrencinin güncel ve geçerli sağlık kurulu raporundaki engel oranına göre aşağıda belirtilen oranda eğitim ücretinden indirim uygulanır; 

Engel Oranı %60 - %69 arası olanlar için: İndirim Oranı %30

• Engel Oranı %70 - %79 arası olanlar için: İndirim Oranı %35

• Engel Oranı %80 ve üzeri olanlar için: İndirim Oranı %40

• Öğrenci, engel durumunu belirten raporu her yıl kayıt yenileme haftasında ilgili birime ibraz eder. ,

• Engelli Öğrenci Bursu, normal öğrenim süresince verilir.

Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu

Üniversitemiz ön lisans ve lisans programlarına yerleşen öğrencilere, şehit veya gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına %100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına %50 oranında burs verilir. Şehit Yakınları ile Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu azami öğrenim süresince verilir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu

Üniversitemizin ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Sınavı (DGS) veya Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenim süresince %25 oranında indirim bursu uygulanır. DGS ile gelen öğrencilerin normal öğrenim süresi, DGS Yönergesinde belirtildiği şekilde belirlenir. Üniversitemiz programlarından mezun olup, lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere burs yönergesinin Beşinci Bölüm hükümleri uygulanır.

DİĞER BURSLAR

Çift Anadal ve Yandal Bursu

• Anadal programında akademik başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) veya Yandal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yandal eğitiminde öğrenim ücreti alınmaz.

• ÇAP programındaki öğrenimini normal süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğrenim süresinin ücreti ÇAP yapılan programın ilgili yıldaki ücretinden AKTS Kredisi hesaplanarak alınır.

• Yandal programını, 4 yarıyıl içerisinde bitiremeyen öğrenciden kalan öğrenim süresinin ücreti Yandal yapılan programın ilgili yıldaki ücretinden hesaplanarak alınır.

Yatay Geçiş Bursu

Merkezi Yerleştirme puanıyla veya AGNO ile Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, başvuru yaptığı programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine yeterli gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

• Yatay Geçiş Bursu öğrenim gördüğü süre dikkate alınarak normal öğrenim süresince geçerlidir.

• Üniversitemiz programlarına Yatay Geçiş yolu ile tam ücretli olarak yerleşen öğrencilere %20 indirim uygulanır.

Bilim Tarihi Programı Bursu (Fuat Sezgin Vakfı)

Bilim Tarihi programını kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere, gerekli koşulları sağlamaları halinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından burs verilmektedir. (İlgili burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmaktadır; üniversitemizin sorumluluğunda değildir)

2023 YKS sonuçlarına göre Bilim Tarihi programına;

• En yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1000 TL

• En alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 500 TL

• Bu iki kategori arasında kalarak programa giriş yapan öğrencilere 750 TL, 4 yıl boyunca yılda 8 ay olmak üzere aylık burs ödemesi yapılır. Bursun kesilme şartları ile ilgili Fuat Sezgin Vakfından bilgi alınması önemle rica olunur.

Lisansüstü Öğrenim Bursu

• Lisansüstü öğrencilerden, Bilimsel Hazırlık ve lisansüstü öğrenimini, normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilir.

FSMVÜ ve diğer Üniversitelerin;

• Lisans programlarından 3.50-4.00 arasında AGNO ile mezun olup üniversitemiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere % 30 indirim uygulanır.

• Yüksek Lisans programlarından 3.50-4.00 arasında AGNO ile mezun olup üniversitemiz doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilere % 30 indirim uygulanır.

• Lisansüstü programlara kayıt yaptıran Üniversitemiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde kadrolu çalışan personele % 30 indirim uygulanır.

• Üniversitemizin Hukuk alanında faaliyet gösteren lisansüstü programlarına kayıt yaptıran savcı ve hakimlere % 30, avukatlara % 20 indirim uygulanır.

• Üniversitemizin Lisansüstü programlarına kayıt yaptıran devlet memurlarına % 20 indirim uygulanır.

• Protokol yapılan anlaşmalı kurum mensuplarına, protokolde belirtilen oranlar ve şartlar kapsamında indirim uygulanır.

Birden Fazla Bursa Hak Kazanma

• Birden fazla bursa hak kazanan öğrenci; Üniversiteye Giriş Bursu dışında yalnızca bir tane “İndirim Şeklinde Uygulanan Burstan” daha yararlanabilir. Bununla birlikte öğrenci, hak etmesi halinde FSMVÜ Personel Bursu ya da Aile Bursunun birinden daha yararlanabilir. Peşin ödeme yapması halinde öğrenciye, aldığı bursların yanı sıra Peşin Ödeme İndirimi uygulanır.

• Üniversiteye Giriş Bursu ile yerleşen öğrenciler, hak kazanmış olmaları halinde diğer burslardan tercih ettikleri birini daha alabilir. Hak kazanılan ikinci burs üniversiteye giriş bursu düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti” üzerinden indirim şeklinde uygulanır.

• Aile bursu ve peşin ödeme indirimi şeklinde uygulanan burslar 1. ve 2. fıkrada belirtilen sınırlamalara tabi değildir.

• Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir