Burs Kesilmesi Hakkında

Üniversiteye Giriş Bursları

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre YKS Kılavuzu’nda yer alan kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Üniversiteye giriş bursu öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans programlarında azami öğrenim süresince devam eder. 

Tercih Bursu

Üniversitemizin programlarından birine, ilk 3 sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere verilen bursları kapsar. Tercih bursu, öğrencinin kayıtlı olduğu önlisans, lisans programının normal öğrenim süresince not ortalaması veya ders geçme gibi başarı şartları aranmaksızın devam eder. Burs, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının normal ve azami süresini kapsar.

Ortaöğretim Başarı Bursu

Ortaöğretimde okul birincisi olan ve Üniversitemize kayıt yaptıran lisans öğrencilerine verilen % 100 indirim bursudur. Ortaöğretim başarı bursu yıllık AGNO üzerinden değerlendirilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’ın altına düşen öğrencinin bursu kesilir. İlgili yılın sonunda öğrencinin AGNO’su 2.00’ın üzerine çıkması halinde takip eden akademik yıldan itibaren yeniden burslu olarak öğrenimine devam eder.

YKS Derece ve Bölüm Sıralama Bursu

YKS Derece Bursu ve Bölüm Sıralama Bursu; YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarını kazanan ve ilgili sıralamalarda yer alan öğrencilere normal öğrenim süresi içerisinde, belirlenen miktarda her yıl 8 ay süreyle verilen nakit bursu kapsar.

Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıkla Genel Not Ortalamasının (AGNO) 2.00’ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az % 50’sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde, YKS Derece Bursu ve Bölüm Sıralama Bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.

*Disiplin soruşturması sonucu kınama veya uzaklaştırma cezası alan öğrencinin Üniversiteye Giriş Bursu hariç tüm bursları bir daha verilmemek üzere kesilir.

Birden Fazla Bursa Hak Kazanma

Birden fazla burs veya indirim (kardeş indirimi ile nakit ödeme hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanma hakkına sahiptir.

Üniversiteye Giriş Bursu ile yerleşen öğrenciler, hak kazanmış olmaları halinde diğer burslardan tercih ettikleri birini daha alabilir.

Detaylı bilgi için üniversitemizin burs yönergesini inceleyiniz.