YKS Derece Bursları

• Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre, Say-Söz-EA-Dil puan türlerinde aşağıda belirtilmiş olan sıralamalarda yer alıp üniversitemiz programlarını kazanan öğrencilere verilen nakit burslardır.

• İlk 2000 içinde yer alan öğrencilere 2000 TL,

• 2001-5000 arasında yer alan öğrencilere 1500 TL,

• 5001-10000 arasında yer alan öğrencilere 1000 TL,

• 4 yıl boyunca, yılda 8 ay olmak üzere normal öğrenim süresince aylık burs verilir.

• Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurumiçi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Derece Bursu kesilir.

• YKS Derece Bursu alacak olan öğrencilerden, ilgili dönem içerisinde en az 28 AKTS kredilik ders alma şartı aranır.

• Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler ile kur eğitimlerinden başarısız olan öğrencilerin takip eden yarıyılda YKS Derece Bursu kesilir. Öğrencinin başarılı olması halinde sonraki yarıyılda bursu devam eder.