Okul Birincileri Bursu

*Burs Devamlılığı
Ortaöğretim başarı bursu yıllık AGNO üzerinden değerlendirilir. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’ın altına düşen öğrencinin bursu kesilir. İlgili yılın sonunda öğrencinin AGNO’su 2.00’ın üzerine çıkması halinde takip eden akademik yıldan itibaren yeniden burslu olarak öğrenimine devam eder.

**Ortaöğretim başarı bursu, lisans programları için geçerlidir.