Akademik Başarı Bursu

Akademik Başarı Bursu, öğrenim süresi boyunca her akademik yılın sonunda yapılacak değerlendirmeye göre, kayıtlı olduğu programda üstün başarı gösteren (İngilizce ve Arapça Hazırlık Programları hariç) lisans ve ön lisans öğrencilerine, o yılı izleyen eğitim öğretim yılından geçerli olmak üzere Mütevelli Heyetince belirlenen miktarda 8 ay süresince verilecek bursları kapsar. 

Akademik başarı bursları bölüm ve programlarda bir önceki yılda elde edilen başarı durumuna (YNO) bakılarak, sınıf bazında hesaplanır. Akademik Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde en az 50 AKTS alması ve ilgili yılın AGNO’sunun en az 3.50 olması şartı aranır.

Akademik Başarı Bursu, sınıf bazında ilk 3 sırada yer alan öğrencilere verilir.

Akademik Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerlidir.

Akademik Başarı Bursu alan öğrenci, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda normal öğrenim süresi içerisinde Akademik Başarı Bursu alma hakkına sahiptir.

Akademik Başarı Bursu üniversitemizde öğrenime devam edilmesi halinde verilir.