İndirimler

*Şehit ve Gazi bursları azami öğrenim süresince verilir

**Hafızlık bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin, kayıt sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Hafızlık Diplomalarını beyan etmeleri gerekmektedir. Burs normal öğrenim süresince geçerli olmakla birlikte burstan yararlanacak öğrenciler her eğitim öğretim yılında sözlü mülakata alınır. Mülakattan başarılı olan öğrenciler hafızlık bursu almaya devam ederler. 

***Birden fazla burs veya indirim (kardeş indirimi ile nakit ödeme hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca miktar olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanma hakkına sahiptir.
Üniversiteye Giriş Bursu ile yerleşen öğrenciler, hak kazanmış olmaları halinde diğer burslardan tercih ettikleri birini daha alabilir.
Nakit ödeme şeklinde uygulanan burslar bu sınırlamalara tabi değildir.