İndirimler

*Birden fazla indirim hak eden öğrenciler için indirimlerden sadece bir kaç tanesi geçerlidir. ( Peşin ödeme ve kardeş indirimi hariç )
*Zorunlu veya isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Okulunda öğrenime devam edecek öğrencilere 1 yıl daha ilave burs verilir.

*Hafızlık bursundan yararlanmak isteyen öğrencilerin, kayıt sırasında Diyanet İşleri tarafından verilen Hafızlık Diplomalarını beyan etmeleri gerekmektedir. Burs normal öğrenim süresince geçerli olmakla birlikte burstan yararlanacak öğrenciler her eğitim öğretim yılında sözlü mülakata alınır. Mülakattan başarılı olan öğrenciler hafızlık bursu almaya devam ederler.