İnşaat Mühendisliği

Adaylar Neden Bu Bölümü Seçmeli?

İnşaat Mühendisliği programının amacı; temel mühendislik bilgilerine, analitik düşünce yapısına ve sistemleri tasarlama ve uygulama becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış öğrenciler yetiştirmektir. Bölümümüz, doğa ve fen bilimleri ile beşerî ve sosyal bilimleri birleştiren disiplinler arası bir yaklaşımla, bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, özgün, paylaşımcı ve mesleki açıdan yetkin inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzün farklı bilim alanlarındaki seçmeli derslerle zenginleşen ders programı, öğrencilerin mühendislik eğitimi dışında da kendilerini geliştirme imkânını sağlamaktadır. Bölümümüzde eğitim, deneyimli ve konularında uzman geniş bir öğretim üyesi kadrosu ile sürdürülmektedir. Yeni kurulan üniversitemizde Yapı Malzemesi, Yapı Mühendisliği ve Deprem Araştırma ve Zemin Mekaniği laboratuvarları kurulmuş ve eğitimde aktif olarak kullanıma açılmıştır. Öğrencilerimizin ders içerikleri, laboratuvar uygulamaları ve öğrenci projeleri ile zenginleştirilmiş ve kendi gerçekleştirdikleri deneyler ile konuları pekiştirmeleri sağlanmıştır.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

Mezunlarımız, iş olanakları açısından zengin olan inşaat mühendisliği mesleğini, kamu kuruluşlarının ve ulusal ve uluslararası özel firmaların yurt içi ve yurt dışındaki şantiye ve ofislerinde tasarım, uygulama, yönetim, kontrol ve danışmanlık alanlarında yerine getirebilirler. Bölümden mezun olacak öğrencilerin istihdam olanakları arasında; Kamuda tüm bakanlıklar ve bunların alt birimleri, Tüm belediyeler, Ulusal ve uluslararası özel İnşaat firmalarının yurt içi ve yurt dışındaki şantiye ve ofisleri ve kurabilecekleri kendi işletmeleri gelmektedir.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan 2018 YKS Taban Puan 2018 YKS Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
*İnşaat Mühendisliği % 100 Burslu SAY 10 369,6938 74353 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*İnşaat Mühendisliği % 50 Burslu SAY 35 273,0041 216142 19,400 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*İnşaat Mühendisliği % 25 Burslu SAY - 260,9559 251453 29,100 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*İnşaat Mühendisliği SAY - - - 38,700 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Bilgisayar Mühendisliği % 100 Burslu SAY 11 399,1811 52736 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Bilgisayar Mühendisliği % 50 Burslu SAY 29 288,1354 180485 19,400 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Bilgisayar Mühendisliği SAY - - - 38,700 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Biyomedikal Mühendisliği % 100 Burslu SAY 20 335,7228 107060 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Biyomedikal Mühendisliği % 50 Burslu SAY 10 253,3300 278648 19,400 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Biyomedikal Mühendisliği SAY - - - 38,700 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 100 Burslu SAY 20 365,5200 77838 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Elektrik-Elektronik Mühendisliği % 50 Burslu SAY 20 251,6299 285417 19,400 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY - - - 38,700 Öğretim Dili % 30 İngilizce
İngilizce Hazırlık Programı
Ücretli %50 Burslu %25 Burslu
34,800 17,400 26,100

*Öğretim dili % 30 İngilizce olan programlarda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Mühendislik Fakültesine “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Mühendislik bölümlerine başarı sırası en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak, kontenjan dâhilinde yerleştirilmesine karar verilmiştir.