İnşaat Mühendisliği

Adaylar Neden Bu Bölümü Seçmeli?

İnşaat Mühendisliği programının amacı; temel mühendislik bilgilerine, analitik düşünce yapısına ve sistemleri tasarlama ve uygulama becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış öğrenciler yetiştirmektir. Bölümümüz, doğa ve fen bilimleri ile beşerî ve sosyal bilimleri birleştiren disiplinler arası bir yaklaşımla, bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, özgün, paylaşımcı ve mesleki açıdan yetkin inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzün farklı bilim alanlarındaki seçmeli derslerle zenginleşen ders programı, öğrencilerin mühendislik eğitimi dışında da kendilerini geliştirme imkânını sağlamaktadır. Bölümümüzde eğitim, deneyimli ve konularında uzman geniş bir öğretim üyesi kadrosu ile sürdürülmektedir. Yeni kurulan üniversitemizde Yapı Malzemesi, Yapı Mühendisliği ve Deprem Araştırma ve Zemin Mekaniği laboratuvarları kurulmuş ve eğitimde aktif olarak kullanıma açılmıştır. Öğrencilerimizin ders içerikleri, laboratuvar uygulamaları ve öğrenci projeleri ile zenginleştirilmiş ve kendi gerçekleştirdikleri deneyler ile konuları pekiştirmeleri sağlanmıştır.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

Mezunlarımız, iş olanakları açısından zengin olan inşaat mühendisliği mesleğini, kamu kuruluşlarının ve ulusal ve uluslararası özel firmaların yurt içi ve yurt dışındaki şantiye ve ofislerinde tasarım, uygulama, yönetim, kontrol ve danışmanlık alanlarında yerine getirebilirler. Bölümden mezun olacak öğrencilerin istihdam olanakları arasında; Kamuda tüm bakanlıklar ve bunların alt birimleri, Tüm belediyeler, Ulusal ve uluslararası özel İnşaat firmalarının yurt içi ve yurt dışındaki şantiye ve ofisleri ve kurabilecekleri kendi işletmeleri gelmektedir.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
*Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 14 458,8850 48937 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Bilgisayar Mühendisliği (% 50 İndirim) SAY 46 389,7870 117986 38,000 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) SAY 10 345,7950 183525 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Biyomedikal Mühendisliği (% 50 İndirim) SAY 10 305,4010 277439 28,500 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) SAY 15 415,8310 88911 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Elektrik-Elektronik Mühendisliği (% 50 İndirim) SAY 20 320,6500 236967 38,000 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*İnşaat Mühendisliği (Burslu) SAY 15 311,9760 258960 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*İnşaat Mühendisliği (% 50 İndirim) SAY 5 302,4390 286065 35,500 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Yazılım Mühendisliği (Burslu) SAY 10 457,4010 50172 - Öğretim Dili % 100 İngilizce
*Yazılım Mühendisliği (%50 İndirim) SAY 40 380,1150 130158 38,000 Öğretim Dili % 100 İngilizce
İngilizce Hazırlık Programı
İngilizce Hazırlık Programı ücretleri bölüm ücretlerinizle aynıdır.

*Öğretim dili % 100 İngilizce ve % 30 İngilizce olan programlarda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Mühendislik Fakültelerine “başarı sıralamasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Mühendislik Fakültelerini tercih edecek adayların, başarı sıralamalarının ilgili puan türünde en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olması gerekmetedir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.