Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Adaylar Neden Bu Bölümü Seçmeli?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının amacı, kendisi ile barışık, özellik ve potansiyellerinin farkında, sağlıklı ilişkiler kurabilen, alanı ve güncel konularda yetkin, yaşadığı toplumun sorunlarına çözüm üretebilen ve topluma pozitif değer aşılayabilen rehberler yetiştirmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı, sadece eğitim kuruluşlarında değil sağlık, sosyal hizmetler, endüstri, adalet, askeri kurum/kuruluşlarda da benzer hizmetleri sunan bir disiplindir. Eğitim müfredatımız bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanmıştır. Öğrencilerimizin hem kişisel, hem de mesleki anlamda yetkin bir formasyon sahibi olmaları için kuram ve uygulama odaklı bir eğitim-öğretim planı benimsenmiştir. Dersler, öğretmen adaylarını mesleğe hazırlayıcı nitelikte olup, rehberlik, danışmanlık, insan ilişkileri, stres yönetimi, eğitim planlanması, süreç değerlendirilmesi gibi bilgi ve becerileri geliştirecek şekilde oluşturulmuştur.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

Psikolojik Danışman / Rehber Öğretmen sıfatıyla mezun olacak öğrencilerimiz, formasyonlarına uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda, hastahanelerde, Çocuk Esirgeme Kurumunda, huzurevleri, yuva ve kreşlerde, Adalet Bakanlığı’na bağlı mahkeme ve infaz kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, psikoteknik değerlendirme yapan merkezlerde, adli tıp kurumlarında, reklam şirketlerinde ve benzeri çok geniş bir sahada mesleklerini ifa edebilecekleri gibi, gerek üniversitemizde gerekse yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler. Böylelikle mezunlarımız, ilgili bölüm, enstitü ve araştırma merkezlerinde akademisyen veya uzman olarak görev alabileceklerdir.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan 2018 YKS Taban Puan 2018 YKS Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Okul Öncesi Öğretmenliği % 100 Burslu SÖZ 9 401,7599 8476 - -
Okul Öncesi Öğretmenliği % 50 Burslu SÖZ 46 328,1172 110739 22,000 -
Okul Öncesi Öğretmenliği % 25 Burslu SÖZ - 290,3132 271301 33,100 -
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ - - - 44,100 -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık % 100 Burslu EA 8 353,7114 65867 - -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık % 50 Burslu EA 42 311,8927 151299 20,300 -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık % 25 Burslu EA - 273,9212 297731 30,500 -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA - 274,3179 295684 40,600 -
Türkçe Öğretmenliği % 100 Burslu SÖZ 9 398,0961 9957 - -
Türkçe Öğretmenliği % 50 Burslu SÖZ 46 291,2305 266053 20,300 -
Türkçe Öğretmenliği % 25 Burslu SÖZ - 297,5797 231883 30,500 -
Türkçe Öğretmenliği SÖZ - - - 40,600 -
*Arapça Öğretmenliği % 100 Burslu DİL 5 - - - Öğretim Dili % 30 Arapça / 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci alınacaktır
*Arapça Öğretmenliği % 50 Burslu DİL 20 - - 18,000 Öğretim Dili % 30 Arapça / 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci alınacaktır
*Arapça Öğretmenliği DİL - - - 36,000 Öğretim Dili % 30 Arapça / 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ilk defa öğrenci alınacaktır

*Öğretim dili % 30 Arapça olan programlarda zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir.

**Yükseköğretim Kurulu tarafından Öğretmenlik programlarına “başarı sırasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Söz konusu programlara başarı sırası en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olan adayların yerleştirme işlemine alınarak, kontenjan dahilinde yerleştirilmesine karar verilmiştir. (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahildir.)