Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Adaylar Neden Bu Bölümü Seçmeli?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının amacı, kendisi ile barışık, özellik ve potansiyellerinin farkında, sağlıklı ilişkiler kurabilen, alanı ve güncel konularda yetkin, yaşadığı toplumun sorunlarına çözüm üretebilen ve topluma pozitif değer aşılayabilen rehberler yetiştirmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı, sadece eğitim kuruluşlarında değil sağlık, sosyal hizmetler, endüstri, adalet, askeri kurum/kuruluşlarda da benzer hizmetleri sunan bir disiplindir. Eğitim müfredatımız bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanmıştır. Öğrencilerimizin hem kişisel, hem de mesleki anlamda yetkin bir formasyon sahibi olmaları için kuram ve uygulama odaklı bir eğitim-öğretim planı benimsenmiştir. Dersler, öğretmen adaylarını mesleğe hazırlayıcı nitelikte olup, rehberlik, danışmanlık, insan ilişkileri, stres yönetimi, eğitim planlanması, süreç değerlendirilmesi gibi bilgi ve becerileri geliştirecek şekilde oluşturulmuştur.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

Psikolojik Danışman / Rehber Öğretmen sıfatıyla mezun olacak öğrencilerimiz, formasyonlarına uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda, hastahanelerde, Çocuk Esirgeme Kurumunda, huzurevleri, yuva ve kreşlerde, Adalet Bakanlığı’na bağlı mahkeme ve infaz kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, psikoteknik değerlendirme yapan merkezlerde, adli tıp kurumlarında, reklam şirketlerinde ve benzeri çok geniş bir sahada mesleklerini ifa edebilecekleri gibi, gerek üniversitemizde gerekse yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler. Böylelikle mezunlarımız, ilgili bölüm, enstitü ve araştırma merkezlerinde akademisyen veya uzman olarak görev alabileceklerdir.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Arapça Öğretmenliği (Burslu) DİL 5 412,2900 19658 - -
*Arapça Öğretmenliği (% 50 İndirim) DİL 20 247,8300 86471 32,500 Öğretim Dili % 30 Arapça
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 402,0720 20911 - -
Okul Öncesi Öğretmenliği (% 50 İndirim) SÖZ 51 356,1320 93857 43,000 -
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 6 412,7410 13522 - Bu program ilk defa öğrenci alımı yapacaktır.
Özel Eğitim Öğretmenliği (% 50 İndirim) SÖZ 34 379,6490 46567 32,500 Bu program ilk defa öğrenci alımı yapacaktır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 9 368,4130 124607 - -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (% 50 İndirim) EA 51 319,2030 299433 39,500 -
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 397,2320 25158 - -
Türkçe Öğretmenliği (% 50 İndirim) SÖZ 46 316,7190 248463 39,500 -
Arapça Hazırlık Programı
Arapça Hazırlık Programı ücretleri bölüm ücretlerinizle aynıdır.

*Öğretim dili % 30 Arapça olan programlarda zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir.

**Yükseköğretim Kurulu tarafından Öğretmenlik programlarına “başarı sıralamasına göre bir sınırlama” getirilmiştir.Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların, başarı sıralamalarının ilgili puan türünde en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olması gerekmetedir. (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahildir.)

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.