Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Adaylar Neden Bu Bölümü Seçmeli?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının amacı, kendisi ile barışık, özellik ve potansiyellerinin farkında, sağlıklı ilişkiler kurabilen, alanı ve güncel konularda yetkin, yaşadığı toplumun sorunlarına çözüm üretebilen ve topluma pozitif değer aşılayabilen rehberler yetiştirmektir.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanı, sadece eğitim kuruluşlarında değil sağlık, sosyal hizmetler, endüstri, adalet, askeri kurum/kuruluşlarda da benzer hizmetleri sunan bir disiplindir. Eğitim müfredatımız bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanmıştır. Öğrencilerimizin hem kişisel, hem de mesleki anlamda yetkin bir formasyon sahibi olmaları için kuram ve uygulama odaklı bir eğitim-öğretim planı benimsenmiştir. Dersler, öğretmen adaylarını mesleğe hazırlayıcı nitelikte olup, rehberlik, danışmanlık, insan ilişkileri, stres yönetimi, eğitim planlanması, süreç değerlendirilmesi gibi bilgi ve becerileri geliştirecek şekilde oluşturulmuştur.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

Psikolojik Danışman / Rehber Öğretmen sıfatıyla mezun olacak öğrencilerimiz, formasyonlarına uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, kamu kurumları ve özel kuruluşlarda, hastahanelerde, Çocuk Esirgeme Kurumunda, huzurevleri, yuva ve kreşlerde, Adalet Bakanlığı’na bağlı mahkeme ve infaz kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde, psikoteknik değerlendirme yapan merkezlerde, adli tıp kurumlarında, reklam şirketlerinde ve benzeri çok geniş bir sahada mesleklerini ifa edebilecekleri gibi, gerek üniversitemizde gerekse yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler. Böylelikle mezunlarımız, ilgili bölüm, enstitü ve araştırma merkezlerinde akademisyen veya uzman olarak görev alabileceklerdir.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan 2019 YKS Taban Puan 2019 YKS Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Türkçe Öğretmenliği SÖZ - - - 44,700 -
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 9 404,5203 12345 - -
Türkçe Öğretmenliği (% 50 İndirim) SÖZ 51 303,8427 249041 22,350 -
Türkçe Öğretmenliği (% 25 İndirim) SÖZ - - - 33,525 -
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ - - - 48,600 -
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) SÖZ 11 413,5240 8348 - -
Okul Öncesi Öğretmenliği (% 50 İndirim) SÖZ 59 304,4683 245894 24,300 -
Okul Öncesi Öğretmenliği (% 25 İndirim) SÖZ - - - 36,450 -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA - - - 44,700 -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) EA 9 364,7461 69996 - -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (% 50 İndirim) EA 54 286,0574 296034 22,350 -
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (% 25 İndirim) EA - - - 33,525 -
*Arapça Öğretmenliği DİL - - - 39,600 Öğretim Dili % 30 Arapça
*Arapça Öğretmenliği (Burslu) DİL 5 447,1981 5584 - Öğretim Dili % 30 Arapça
*Arapça Öğretmenliği (% 50 İndirim) DİL 25 218,0432 74965 19,800 Öğretim Dili % 30 Arapça
*Arapça Öğretmenliği (% 25 İndirim) DİL - - - 29,700 Öğretim Dili % 30 Arapça
Arapça Hazırlık Programı
Ücretli %50 Burslu %25 Burslu
30,000 15,000 22,500

*Öğretim dili % 30 Arapça olan programlarda zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir.

**Yükseköğretim Kurulu tarafından Öğretmenlik programlarına “başarı sıralamasına göre bir sınırlama” getirilmiştir.Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların, başarı sıralamalarının ilgili puan türünde en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olması gerekmetedir. (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahildir.)