Mimari Restorasyon

Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli?

 • Türkiye’nin ilk ve tek Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu olması.
 • Araştırma ve eğitim boyutlarında üst düzey tecrübeye sahip olması.
 • Tecrübeli, dinamik ve geniş bir akademik kadroya, araştırma ve eğitim gücünü destekleyecek araştırma ve uygulama merkezi, laboratuvar ve atölye altyapısına sahip olması.
 • Akademik çalışmaların teşvik edilmesi,
 • Kültür ve Tarih mirasımızın kalıcılığını ve sürekliliğini tehdit eden faktörler karşısında restorasyon ve konservasyona alanında mesleğin tüm gereklerine ve üst düzeyde uygulamaya hakim, çağdaş verilerle ve özel bilgilerle donatılmış, kültür değerlerimize sahip bireylerin yetişmesi.
 • Alanımızın en çağdaş yöntem ve yaklaşımlarını teori ve pratik arasında bir denge kurarak müfredatımıza yansıtıyor olmamız.
 • Öğrencilerimizin uygulamalı dersler ve atölyelerimizle üreten ve katkıda bulunan bireyler olarak hazırlamayı hedefliyoruz.
 • Modern uygulamalar üzerine seçmeli derslerde çeşitlilik ilkesine inanıyoruz.
 • Eğitimin ufuk geliştiren bir uğraş olabilmesi için ders dışı faaliyetleriyle gerçek anlamda bir uygulama platform oluşturuyoruz.
 • İnsan odaklı, öğrencilerin ve hocaların birlikte çalışmalarının önemine inanıyoruz.
 • Üniversitenin uluslararası bağlantıları ile dünyanın en iyi üniversitelerine gidip bir dönem veya bir yıl yurt dışında okuyabilme veya staj yapma imkânı bulunması,
 • Öğrencilerimizin Leonardo, Erasmus, Farabi gibi burslardan yararlanması,
 • Tüm öğrencilerimize mezun olmadan önce alanında en iyi şekilde uygulama yapabileceği kurum ve kuruluşlarda staj yapma imkânı sağlıyoruz
 • Öğrenci kulüplerimiz sayesinde gezi, seminer, sempozyum, konser gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atma imkanı,
 • Yılsonu sergilerimizle öğrencilerimizin çalışmalarını tüm üniversite personeli ve sanatseverlerle buluşturmak.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı bünyesinde,
 • Restorasyon şantiyeleri, Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarları,
 • Koruma Uygulama ve Denetleme Müdürlüklerinde, Müzelerde,
 • Mimarlık ve İç Mimarlık Bürolarında, İl ve İlçe Belediyelerinde, Arkeolojik kazılar
 • Ören yerleri ve sit alanları, Freelance (Serbest) – GirişimcilikBölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Ambalaj Tasarımı Programı (% 50 İndirim) TYT - 205,6616 2465547 - -
Mimari Restorasyon (% 50 İndirim) TYT - 209,7833 2382305 - -


2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.