Adalet

Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli? 

Adalet Programı, iki senelik eğitimin sonunda, her dönemde hep popüler olmuş iş sahası olan “hukuk” alanında çalışma fırsatı veren bir programdır.
İki yıllık eğitim veren programımız, hukuk alanında çalışmak isteyenlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunmaktadır.
Programımız, mezunlarına hukuk nosyonu kazandırmak için gerekli olan tüm hukuk bilgisi derslerini vermekte, dikey geçiş ile okuma fırsatı bulacakları Hukuk Fakültesi derslerinden mümkün mertebe muaf tutulmaları hedefi ile hareket etmektedir. Bu çerçevede programımız, kaliteden taviz vermeden hukuk alanındaki gerekli olan mesleki bilgi ve beceriyi kazandırma amacını gütmektedir.
Günümüzde kaliteli Adalet Programı sayısı az olup bu program mezunları kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Bunun yanında mezunlar, Adalet Programı’nı bitirdikten sonra, hukuk fakültelerine dikey geçiş yaparak, hukuk alanındaki kariyer hedeflerine daha emin adımlarla yaklaşmaktadırlar.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

  • Adalet Bakanlığı; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Programı mezunlarına öncelik tanınmak suretiyle seçim yapılmasını istemektedir. Bu sayede Adalet Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak atamalarda tercih önceliğine sahip olmaktadır.
  • Adalet Programı, en başta yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personeli yetiştirmektedir.
  • Mezunlar mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği ve ayrıca denetimli serbestlik bürolarında da memur olarak görev yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca mezunlar infaz kurumlarında görev alabilirler. Bunun yanında mezunlar, noterliklerde, hukuk bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi kuruluşların hukuk departmanlarında yardımcı personel ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir.
  • Bu açıdan Adalet Programı mezunlarını geniş iş olanakları beklemekte olup Üniversitemizin Kariyer Merkezi aracılığı ile yapılan çalışmalar, mezun öğrencilerimize daha iyi iş olanakları sağlamaktadır.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Adalet (Burslu) TYT 12 324,4500 569450 - -
Adalet (% 50 İndirim) TYT 67 246,1590 1584659 22,000 -
Adalet (Burslu) (İ.Ö) TYT 12 313,1190 668270 - -
Adalet (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT 43 224,4090 2052208 22,000 -
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) TYT 6 349,2490 399180 - Bu program ilk defa öğrenci alımı yapacaktır.
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (% 50 İndirim) TYT 34 277,6320 1074228 22,000 Bu program ilk defa öğrenci alımı yapacaktır.
Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 11 313,2350 667234 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) TYT 59 235,1420 1807317 22,000 -
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) TYT 5 301,2250 787649 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT 20 222,7390 2092431 20,000 -
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu) TYT 10 293,0630 878436 - -
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (% 50 İndirim) TYT 10 186,3280 2842975 18,500 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 16 226,0500 2013080 41,900 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 12 345,4550 421709 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) TYT 52 279,9610 1042579 31,425 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) TYT 7 331,2450 517162 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) TYT 40 237,1900 1763770 31,425 -


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.