Adalet

Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli? 

Adalet Programı, iki senelik eğitimin sonunda, her dönemde hep popüler olmuş iş sahası olan “hukuk” alanında çalışma fırsatı veren bir programdır.
İki yıllık eğitim veren programımız, hukuk alanında çalışmak isteyenlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunmaktadır.
Programımız, mezunlarına hukuk nosyonu kazandırmak için gerekli olan tüm hukuk bilgisi derslerini vermekte, dikey geçiş ile okuma fırsatı bulacakları Hukuk Fakültesi derslerinden mümkün mertebe muaf tutulmaları hedefi ile hareket etmektedir. Bu çerçevede programımız, kaliteden taviz vermeden hukuk alanındaki gerekli olan mesleki bilgi ve beceriyi kazandırma amacını gütmektedir.
Günümüzde kaliteli Adalet Programı sayısı az olup bu program mezunları kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Bunun yanında mezunlar, Adalet Programı’nı bitirdikten sonra, hukuk fakültelerine dikey geçiş yaparak, hukuk alanındaki kariyer hedeflerine daha emin adımlarla yaklaşmaktadırlar.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

  • Adalet Bakanlığı; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Programı mezunlarına öncelik tanınmak suretiyle seçim yapılmasını istemektedir. Bu sayede Adalet Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak atamalarda tercih önceliğine sahip olmaktadır.
  • Adalet Programı, en başta yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personeli yetiştirmektedir.
  • Mezunlar mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği ve ayrıca denetimli serbestlik bürolarında da memur olarak görev yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca mezunlar infaz kurumlarında görev alabilirler. Bunun yanında mezunlar, noterliklerde, hukuk bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi kuruluşların hukuk departmanlarında yardımcı personel ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir.
  • Bu açıdan Adalet Programı mezunlarını geniş iş olanakları beklemekte olup Üniversitemizin Kariyer Merkezi aracılığı ile yapılan çalışmalar, mezun öğrencilerimize daha iyi iş olanakları sağlamaktadır.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan 2018 YKS Taban Puan 2018 YKS Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Adalet % 100 Burslu TYT 8 297,2565 417804 - -
Adalet % 50 Burslu TYT 42 241,3440 389161 10,200 -
Adalet % 25 Burslu TYT 20 188,7434 1709671 15,300 -
Adalet TYT - - - 20,400 -
Adalet % 100 Burslu (İ.Ö) TYT 10 288,5459 479012 - -
Adalet % 50 Burslu (İ.Ö) TYT 30 221,8229 1246823 10,200 -
Adalet % 25 Burslu (İ.Ö) TYT 10 183,5123 1733887 15,300 -
Adalet (İ.Ö) TYT - - - 20,400 -
Çocuk Gelişimi % 100 Burslu TYT 10 289,4464 123663 - -
Çocuk Gelişimi % 50 Burslu TYT 40 228,7448 1145171 10,200 -
Çocuk Gelişimi % 25 Burslu TYT 10 183,1280 1734726 15,300 -
Çocuk Gelişimi TYT - - - 20,400 -
Çocuk Gelişimi % 100 Burslu (İ.Ö) TYT 20 269,9981 639576 - -
Çocuk Gelişimi % 50 Burslu (İ.Ö) TYT 20 184,9558 1730002 10,200 -
Çocuk Gelişimi % 25 Burslu (İ.Ö) TYT - - - 15,300 -
Çocuk Gelişimi (İ.Ö) TYT - - - 20,400 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 100 Burslu TYT 10 290,3530 465601 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 50 Burslu TYT 35 243,7791 370447 11,600 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri % 25 Burslu TYT 35 205,4224 1493050 17,400 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 10 182,8303 1735267 23,200 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %100 Burslu (İ.Ö) TYT 9 279,4655 552258 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %50 Burslu (İ.Ö) TYT 34 227,0452 1169644 11,600 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri %25 Burslu (İ.Ö) TYT 17 202,4978 1536923 17,400 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö) TYT - - - 23,200 -