Adalet

Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli? 

Adalet Programı, iki senelik eğitimin sonunda, her dönemde hep popüler olmuş iş sahası olan “hukuk” alanında çalışma fırsatı veren bir programdır.
İki yıllık eğitim veren programımız, hukuk alanında çalışmak isteyenlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunmaktadır.
Programımız, mezunlarına hukuk nosyonu kazandırmak için gerekli olan tüm hukuk bilgisi derslerini vermekte, dikey geçiş ile okuma fırsatı bulacakları Hukuk Fakültesi derslerinden mümkün mertebe muaf tutulmaları hedefi ile hareket etmektedir. Bu çerçevede programımız, kaliteden taviz vermeden hukuk alanındaki gerekli olan mesleki bilgi ve beceriyi kazandırma amacını gütmektedir.
Günümüzde kaliteli Adalet Programı sayısı az olup bu program mezunları kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Bunun yanında mezunlar, Adalet Programı’nı bitirdikten sonra, hukuk fakültelerine dikey geçiş yaparak, hukuk alanındaki kariyer hedeflerine daha emin adımlarla yaklaşmaktadırlar.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

  • Adalet Bakanlığı; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Programı mezunlarına öncelik tanınmak suretiyle seçim yapılmasını istemektedir. Bu sayede Adalet Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak atamalarda tercih önceliğine sahip olmaktadır.
  • Adalet Programı, en başta yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personeli yetiştirmektedir.
  • Mezunlar mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği ve ayrıca denetimli serbestlik bürolarında da memur olarak görev yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca mezunlar infaz kurumlarında görev alabilirler. Bunun yanında mezunlar, noterliklerde, hukuk bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi kuruluşların hukuk departmanlarında yardımcı personel ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir.
  • Bu açıdan Adalet Programı mezunlarını geniş iş olanakları beklemekte olup Üniversitemizin Kariyer Merkezi aracılığı ile yapılan çalışmalar, mezun öğrencilerimize daha iyi iş olanakları sağlamaktadır.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Ek Kontenjan 2021 YKS Taban Puan 2021 YKS Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Adalet (Burslu) TYT - 282,0334 478927 - -
Adalet (% 50 İndirim) TYT - 212,6971 1262442 14,400 -
Adalet (Burslu) (İ.Ö) TYT - 266,8084 610844 - -
Adalet (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT 24 185,7743 1607342 14,400 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 9 191,0025 1572405 29,900 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT - 292,2942 406352 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) TYT - 208,3626 1301595 22,425 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) TYT - 287,4258 439352 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) TYT 28 195,7233 1516179 22,425 -
Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT - 267,7402 601777 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) TYT 36 190,2740 1579286 14,400 -
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) TYT - 245,6560 845558 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT 12 203,6420 1397389 13,150 -
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu) TYT - 315,8609 280178 - -
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (% 50 İndirim) TYT 7 229,6590 1035590 13,150 -


2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.