Adalet

Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli? 

Adalet Programı, iki senelik eğitimin sonunda, her dönemde hep popüler olmuş iş sahası olan “hukuk” alanında çalışma fırsatı veren bir programdır.
İki yıllık eğitim veren programımız, hukuk alanında çalışmak isteyenlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunmaktadır.
Programımız, mezunlarına hukuk nosyonu kazandırmak için gerekli olan tüm hukuk bilgisi derslerini vermekte, dikey geçiş ile okuma fırsatı bulacakları Hukuk Fakültesi derslerinden mümkün mertebe muaf tutulmaları hedefi ile hareket etmektedir. Bu çerçevede programımız, kaliteden taviz vermeden hukuk alanındaki gerekli olan mesleki bilgi ve beceriyi kazandırma amacını gütmektedir.
Günümüzde kaliteli Adalet Programı sayısı az olup bu program mezunları kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Bunun yanında mezunlar, Adalet Programı’nı bitirdikten sonra, hukuk fakültelerine dikey geçiş yaparak, hukuk alanındaki kariyer hedeflerine daha emin adımlarla yaklaşmaktadırlar.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

  • Adalet Bakanlığı; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Programı mezunlarına öncelik tanınmak suretiyle seçim yapılmasını istemektedir. Bu sayede Adalet Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak atamalarda tercih önceliğine sahip olmaktadır.
  • Adalet Programı, en başta yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personeli yetiştirmektedir.
  • Mezunlar mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği ve ayrıca denetimli serbestlik bürolarında da memur olarak görev yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca mezunlar infaz kurumlarında görev alabilirler. Bunun yanında mezunlar, noterliklerde, hukuk bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi kuruluşların hukuk departmanlarında yardımcı personel ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir.
  • Bu açıdan Adalet Programı mezunlarını geniş iş olanakları beklemekte olup Üniversitemizin Kariyer Merkezi aracılığı ile yapılan çalışmalar, mezun öğrencilerimize daha iyi iş olanakları sağlamaktadır.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Adalet (% 50 İndirim) TYT - 258,3247 1474679 - -
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (% 50 İndirim) TYT - 290,4543 1002287 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) TYT - 212,3447 2330312 - -
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) TYT - 309,0346 779104 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT - 218,9028 2196763 - -
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu) TYT - 290,5605 1000913 - -
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (% 50 İndirim) TYT - 192,3581 2708703 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT - 268,3707 1315648 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) TYT - 292,6704 973205 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) TYT - 349,6577 426854 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) TYT - 254,6984 1534693 - -


2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.