Adalet

Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli? 

Adalet Programı, iki senelik eğitimin sonunda, her dönemde hep popüler olmuş iş sahası olan “hukuk” alanında çalışma fırsatı veren bir programdır.
İki yıllık eğitim veren programımız, hukuk alanında çalışmak isteyenlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunmaktadır.
Programımız, mezunlarına hukuk nosyonu kazandırmak için gerekli olan tüm hukuk bilgisi derslerini vermekte, dikey geçiş ile okuma fırsatı bulacakları Hukuk Fakültesi derslerinden mümkün mertebe muaf tutulmaları hedefi ile hareket etmektedir. Bu çerçevede programımız, kaliteden taviz vermeden hukuk alanındaki gerekli olan mesleki bilgi ve beceriyi kazandırma amacını gütmektedir.
Günümüzde kaliteli Adalet Programı sayısı az olup bu program mezunları kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Bunun yanında mezunlar, Adalet Programı’nı bitirdikten sonra, hukuk fakültelerine dikey geçiş yaparak, hukuk alanındaki kariyer hedeflerine daha emin adımlarla yaklaşmaktadırlar.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

  • Adalet Bakanlığı; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Programı mezunlarına öncelik tanınmak suretiyle seçim yapılmasını istemektedir. Bu sayede Adalet Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak atamalarda tercih önceliğine sahip olmaktadır.
  • Adalet Programı, en başta yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personeli yetiştirmektedir.
  • Mezunlar mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği ve ayrıca denetimli serbestlik bürolarında da memur olarak görev yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca mezunlar infaz kurumlarında görev alabilirler. Bunun yanında mezunlar, noterliklerde, hukuk bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi kuruluşların hukuk departmanlarında yardımcı personel ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir.
  • Bu açıdan Adalet Programı mezunlarını geniş iş olanakları beklemekte olup Üniversitemizin Kariyer Merkezi aracılığı ile yapılan çalışmalar, mezun öğrencilerimize daha iyi iş olanakları sağlamaktadır.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan 2019 YKS Taban Puan 2019 YKS Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Adalet TYT - - - 25,000 -
Adalet (Burslu) TYT 11 299,1120 414425 - -
Adalet (% 50 İndirim) TYT 59 209,3812 1431635 12,500 -
Adalet (% 25 İndirim) TYT - 187,1754 1728054 18,750 -
Adalet (İ.Ö) TYT - - - 25,000 -
Adalet (Burslu) (İ.Ö) TYT 10 284,4581 520934 - -
Adalet (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT 40 191,0264 1696073 12,500 -
Adalet (% 25 İndirim) (İ.Ö) TYT - 173,8693 1756554 18,750 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 16 189,4180 1711523 26,000 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT 12 300,7941 403587 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 50 İndirim) TYT - 250,4111 873621 13,000 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) TYT 52 219,6043 1285767 19,500 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö) TYT - - - 26,000 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) TYT 9 286,5376 504234 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT - 236,8999 1046487 13,000 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) TYT 51 207,2559 1463286 19,500 -
Çocuk Gelişimi TYT - - - 25,000 -
Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 10 286,4067 505305 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) TYT 57 221,4914 1258876 12,500 -
Çocuk Gelişimi (% 25 İndirim) TYT - 189,4846 1710929 19,500 -
Çocuk Gelişimi (İ.Ö) TYT - - - 22,500 -
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) TYT 15 260,8630 748321 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT 25 185,1503 1737716 11,250 -
Çocuk Gelişimi (% 25 İndirim) (İ.Ö) TYT - - - 16,875 -
Engelliler İçin Destek TYT - - - 22,500 İlgili program bu yıl ilk defa öğrenci alacaktır.
Engelliler İçin Destek (Burslu) TYT 10 - - - İlgili program bu yıl ilk defa öğrenci alacaktır.
Engelliler İçin Destek (% 50 İndirim) TYT 20 - - 11,250 İlgili program bu yıl ilk defa öğrenci alacaktır.
Engelliler İçin Destek (% 25 İndirim) TYT - - - 16,875 İlgili program bu yıl ilk defa öğrenci alacaktır.