Adalet

Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli? 

Adalet Programı, iki senelik eğitimin sonunda, her dönemde hep popüler olmuş iş sahası olan “hukuk” alanında çalışma fırsatı veren bir programdır.
İki yıllık eğitim veren programımız, hukuk alanında çalışmak isteyenlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunmaktadır.
Programımız, mezunlarına hukuk nosyonu kazandırmak için gerekli olan tüm hukuk bilgisi derslerini vermekte, dikey geçiş ile okuma fırsatı bulacakları Hukuk Fakültesi derslerinden mümkün mertebe muaf tutulmaları hedefi ile hareket etmektedir. Bu çerçevede programımız, kaliteden taviz vermeden hukuk alanındaki gerekli olan mesleki bilgi ve beceriyi kazandırma amacını gütmektedir.
Günümüzde kaliteli Adalet Programı sayısı az olup bu program mezunları kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Bunun yanında mezunlar, Adalet Programı’nı bitirdikten sonra, hukuk fakültelerine dikey geçiş yaparak, hukuk alanındaki kariyer hedeflerine daha emin adımlarla yaklaşmaktadırlar.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları

  • Adalet Bakanlığı; Adalet Komisyonlarınca merkezi sınava girip yeterli (70) puanı alanlar arasından Adalet Programı mezunlarına öncelik tanınmak suretiyle seçim yapılmasını istemektedir. Bu sayede Adalet Programı mezunları Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak atamalarda tercih önceliğine sahip olmaktadır.
  • Adalet Programı, en başta yargı sisteminin ihtiyaç duyduğu kalifiye müdür, müdür yardımcısı, zabıt kâtibi ve adalet yardımcı personeli yetiştirmektedir.
  • Mezunlar mahkemelerde yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı, icra müdürü veya yardımcılığı yapabilmelerinin yanı sıra zabıt kâtipliği ve ayrıca denetimli serbestlik bürolarında da memur olarak görev yapma imkânına sahiptirler. Ayrıca mezunlar infaz kurumlarında görev alabilirler. Bunun yanında mezunlar, noterliklerde, hukuk bürolarında, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk servislerinde, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi kuruluşların hukuk departmanlarında yardımcı personel ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetine sahiptir.
  • Bu açıdan Adalet Programı mezunlarını geniş iş olanakları beklemekte olup Üniversitemizin Kariyer Merkezi aracılığı ile yapılan çalışmalar, mezun öğrencilerimize daha iyi iş olanakları sağlamaktadır.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Ek Kontenjan 2020 YKS Taban Puan 2020 YKS Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Adalet (Burslu) TYT - 299,1120 414425 - -
Adalet (% 50 İndirim) TYT 3 215,8430 1356451 11,689 -
Adalet (% 25 İndirim) TYT - 187,1754 1728054 - -
Adalet (Burslu) (İ.Ö) TYT 1 282,1900 608593 - -
Adalet (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT 6 192,7319 1673445 11,689 -
Adalet (% 25 İndirim) (İ.Ö) TYT - 173,8693 1756554 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 3 190,4613 1695934 24,314 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) TYT - 300,7941 403587 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 50 İndirim) TYT - 250,4111 873621 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) TYT 2 234,2213 1115233 18,236 -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) TYT - 286,5376 504234 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT - 236,8999 1046487 - -
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) TYT 5 190,6021 1694747 18,236 -
Çocuk Gelişimi (Burslu) TYT 1 284,5596 589127 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) TYT 2 223,6139 1565088 11,689 -
Çocuk Gelişimi (% 25 İndirim) TYT - 189,4846 1710929 - -
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) TYT - 260,8630 748321 - -
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) TYT 14 176,3375 1740185 10,661 -
Engelliler İçin Destek (% 50 İndirim) TYT 17 194,5024 1653033 10,520 -