Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü

Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım

Geçmişte yaşamış milletlerin kimliğini ve değerlerini günümüze taşıyan ve tanıtan en önemli unsurun kültür varlıkları olduğu düşünüldüğünde, korumanın stratejik bir alan olduğu anlaşılır. Ülkemizin tarihi coğrafyasında yaşamış önemli medeniyetleri tanımak için sahip olduğumuz zengin kültür varlığı hazinesine bakmak yeterlidir. Devraldığımız bu mirasın özgünlüğünü muhafaza etmek ve sürdürülebilir koruma yaklaşımlarıyla gelecek nesillere aktarmak önemli bir kültürel sorumluluktur. Bu kültürel sorumluluk, insanlığın ortak mirasının korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması için koruma ve onarımı zorunlu hale getirmektedir.

Koruma konusu geçtiğimiz yüzyılda ulusal ve uluslararası düzeyde büyük gelişim kaydetmiştir. Buna bağlı olarak kültür varlıklarının koruma ve onarımı, restorasyon ve konservasyon uygulamaları da ağırlık kazanmış ve gün geçtikçe büyüyen ve gelişen bir alana dönüşmüştür. Genişleyen koruma uygulamalarında, kültür varlıklarının hak ettiği hassasiyeti gösterecek, bilimsel bilgi ve yaklaşımlara hâkim nitelikli insan kaynağına olan ihtiyaç da gün geçtikçe artmaktadır.

Sektördeki durum, artan ihtiyaçlar ve potansiyel, kültür varlığı koruma alanında sürdürülebilir mesleki eğitim planlamasını da zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla, ülkemizin kültür varlığı koruma ve onarım alanına nitelikli insan kaynağına katkı yetiştirerek katkı sağlamak amacıyla “Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü” kurulmuştur. Mesleki eğitimin teorik bilgi yanında uygulama tecrübesi kazanmaya dayalı olarak yapılması gerektiğine inandığımız için, bölümdeki eğitimi uygulamalı derslerin ağırlıkta olduğu “Koruma Atölyeleri” merkezinde kurguladık. Uygulamalı derslerin yanı sıra korumanın tüm alanlarına hitap eden zengin müfredat yapısı da bölümümüzde eğitim alacak öğrencilerimizin mesleki eğitiminde farklı bilgiler ve bakış açıları kazanmasına katkı sağlayacaktır.

Bölümümüz, alanında donanımlı, tecrübeli ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden genç akademik kadrosuyla ülkemizin sahip olduğu kültürel değerleri benimsemiş, içinde yaşadığımız coğrafyanın yerel ve geleneksel boyutlarına hakim, kültür varlıklarının çok katmanlı tabiatına aşina, kültürel miras koruma bilincine sahip, insanlığa ve çevreye karşı sorumluluklarının farkında ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilgi, beceri ve tecrübeye sahip, geçmişe ve geleceğe aynı anda bakabilen koruma uzmanlarını yetiştirmek için bu alana gönül verecek adayları beklemektedir.

Kültür varlıklarını korumak hem geçmişi ve hem de geleceği korumaktır.

 Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Ek Kontenjan 2021 YKS Taban Puan 2021 YKS Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Burslu) EA - 220,5524 5709550 - Bölüm bu sene öğrenci alımına başlayacaktır.
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (%50 İndirim) EA 10 - - 19,000 Bölüm bu sene öğrenci alımına başlayacaktır.
*Mimarlık (Burslu) SAY - 328,6245 118344 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*Mimarlık (% 50 İndirim) SAY 19 264,8625 244147 25,100 Öğretim Dili % 30 İngilizce
*İç Mimarlık (Burslu) SAY - 283,0346 198202 - Öğretim Dili % 30 İngilizce
*İç Mimarlık (% 50 İndirim) SAY 40 203,2724 389798 25,100 Öğretim Dili % 30 İngilizce
İngilizce Hazırlık Programı
Ücretli %50 Burslu %25 Burslu
43,700 21,850 32,775

*Öğretim dili %100 İngilizce ve %30 İngilizce olan programlarda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Mimarlık Fakültesine “başarı sıralamasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Mimarlık Fakültesini tercih edecek adayların, başarı sıralamalarının ilgili puan türünde en düşük ikiyüzellibininci (250.000) sırada olması gerekmetedir. (Belirtilen başarı sınırlaması İç Mimarlık bölümünü kapsamamaktadır.)

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.