Hukuk

Adaylar Neden Bu Bölümü Seçmeli?

 • Ulusal ve Uluslararası sempozyum, kongre, panel gibi aktiviteleri sürekli olarak düzenliyoruz.
 • Üniversitemiz aracılığıyla öğrencilerimize yurtdışında staj ve eğitim alma imkânı sağlıyoruz.
 • Öğrencilerimizin Erasmus ve Farabi gibi burs ve öğrenci değişim programlarından yararlanmasını sağlıyoruz.
 • Tüm öğrencilerimize geniş kapsamlı hibe ve burs programlarından faydalanma imkanı sağlıyoruz.
 • Öğrencilerimize bir ticarethane değil, üniversite olarak yaklaşarak diğer okullara göre ücret avantajı sağlıyoruz.
 • Kültür mirasımızın bir parçasını teşkil eden, restore edilmiş tarihi bir binada, şehrin merkezindeki bir kampüste eğitim veriyoruz.
 • Her biri alanının güçlü isimleri olan deneyimli eğitim kadromuzla hizmet veriyoruz.
 • Öğrencilerimizin her birine danışman atayarak eğitim süreçleri boyunca ihtiyaç duydukları her an onlara destek oluyoruz.
 • Öğrencilerimizin, eğitim faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duydukları yerli ya da yabancı tüm kaynakları en kısa zamanda kendilerine temin eden THY destekli bir kütüphaneye sahibiz.
 • Tüm öğrencilerimize hukuk eğitimleri boyunca alanında uzman hocalardan Hukuk İngilizcesi dersi almalarını sağlıyoruz ve böylece iş hayatına bir adım önde başlamalarını temin ediyoruz.
 • Sosyal aktivitelerin ve spor müsabakalarının yoğun olarak yapıldığı bir kampüs ortamı sunuyoruz.
 • Öğrenci kulüplerine sağladığımız teşvik ve destek faaliyetleri ile öğrencilerimizi sosyal bilinci yüksek bireyler olmaya yönlendiriyoruz.
 • Devlet destekli üniversitemiz ile devleti ve özel sektörü birleştirerek, gelenek ve geleceğin evrensel hukuk değerleri potasında eridiği bir eğitim veriyoruz.

Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları 
Hukuk Fakültesi mezunları yahut mezun adaylarına yönelebilecekleri meslek önerileri: 
1. Avukat: Hukuk fakültesi deyince akla gelen ilk meslek, elbette ki avukatlık. Mesleğe kabul için neredeyse herhangi bir yeterlilik aranmayan avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için Avukatlık Kanunu madde 3’teki koşulları taşıyor olmak yeterli. Bunlar ise,

 • T.C. vatandaşı olmak ve hukuk fakültesinden mezun olmuş olmak,
 • Avukatlık stajını tamamlayarak, staj bitim belgesi almış olmak,
 • Levhasına yazılmak istediği Baro çevresinde ikamet etmek,
 • Avukatlığa engel yasal bir engeli bulunmamak (Avukatlık Kanunu bağlamında).

Bu koşulları taşıyan bir hukuk mezunu, avukatlığa hak kazanabilecektir. Avukatlık mesleğini seçen bir hukuk fakültesi mezunu için birçok farklı seçenek bulunduğunu; serbest ya da sözleşmeli avukatlık, bir şirkette yahut kamu kurumunda avukatlık veya hazine vekilliği gibi mesleki bir alana yönelmenin mümkün olduğunu da ilave edelim. 
2. Hâkim: Avukatlıktan sonra en çok tercih edilen meslek belki de hâkimlik ve savcılıktır. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nda öngörülen koşulları taşıyan bir hukuk fakültesi mezunu, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarını geçtikten sonra başlayan staj dönemini ve staj sonunda yapılan sınavı tamamladığı takdirde mesleğe kabul edilir. 
3. Savcı: Savcılık, hukuk fakültesi mezunları için avukatlık ve hâkimliğin ardından en çok tercih edilen üçüncü meslektir. Savcılık mesleğine kabul edilme koşulları ile hâkimlik mesleğine kabul şartları aynıdır. Savcılık için de, hâkimlik mesleğinde olduğu gibi yazılı sınav ve mülakat koşulları ile staj ve staj bitim sınavını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. 
4. Akademisyen: Akademik kariyer, bir hukuk mezunu için üst sıralarda düşünülebilecek mesleklerdendir. Akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır. Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir. Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir. 
5. Noter: Noterlik de, yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği bir meslek olarak, 1512 sayılı Noterlik Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Noter olabilmek için, Noterlik Kanunu madde 7’de öngörülen staj koşullarını taşıyor olmak gerekir. Staj süresi bir yıldır. Stajın tamamlanması sonrasında belirli koşulların da varlığı halinde noterlik belgesi almaya hak kazanılır. 
6. İcra Müdürü: Adalet Bakanlığı son yıllarda icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosu için hukuk fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki koşulları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalarının ardından icra müdür ve yardımcılığı kadrosuna atanabilirler. 
7. Bakanlıklarda Uzman, Müfettiş: Hukuk fakültesi mezunları için yukarıda sayılanlar dışında birçok iş farklı meslek kolunda çalışma imkânı bulunmaktadır. Çeşitli bakanlıklarda uzman ya da müfettiş kadrosuyla çalışma olanağı bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışabilmek için KPSS sınavında başarılı olmak koşulu aranmaktadır. 
8. Banka ve Finans Kuruluşlarında Danışmanlık, Hukuk Müşavirliği: Banka ve finans kurumları, bünyelerinde hukuk danışmanı, hukuk müşaviri kadrosuyla hukukçu personel istihdam etmektedir. Bu kadrolarda çalışabilmek için kurumların kendi yeterlilik sınavları ile ilan ettiği diğer koşulları taşımak gerekmektedir. 
9. Kaymakamlık: Kaymakamlık mesleği kadrolarında Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi alanların yanı sıra, Hukuk Fakültesi mezunları da ihdas edilmektedir. Bunun için KPSS A Grubu sınavından başarılı olmak ön koşuldur. 
Hukuk fakültesi mezunu, almış olduğu geniş hukuk formasyonuyla birçok kamu kurumunda yahut özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışabilirler. Birçok belediye başkanı, müsteşar ve milletvekilinin hukukçu olduğu da bilinmektedir.Bölüm Puan ve Ücretleri

Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Taban Başarı Sırası Ücret Bilgi
Hukuk (% 50 İndirim) EA - 374,4835 94175 - -


Yükseköğretim Kurulu tarafından Hukuk Fakültesine “başarı sıralamasına göre bir sınırlama” getirilmiştir. Hukuk Fakültesini tercih edecek adayların, başarı sıralamalarının ilgili puan türünde en düşük yüzyirmibeşbininci (125.000) sırada olması gerekmektedir.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.